EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2022.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2022. - POSTPANDEMIJSKI IZAZOVI
 

studeni 2021.
Broj stranica: 315

Nova cijena: 300,00 kn


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2020.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2020.
 

studeni 2019.
Broj stranica: 374

Cijena: 750,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn


HRVATSKA PRAVNA REVIJA - sva izdanja iz 2018. godine

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE REVIJE IZ 2018. GODINE

Izdanje: 2018. godina
6 brojeva

Cijena: 865,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 432,50 kn + 13% PDV


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2019.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2019.
 

studeni 2018.
Broj stranica: 440

Cijena: 750,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn


RADNI ODNOSI – AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

RADNI ODNOSI – AKTUALNOSTI U 2018. GODINI
 

ožujak 2018.
Broj stranica: 232

Cijena: 200,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn


UGOVOR O OSIGURANJU – KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

UGOVOR O OSIGURANJU – KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA
 

prosinac 2017.
Broj stranica: 284

Cijena: 250,00 kn
Cijena: 150,00 kn


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2018.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2018.

 

studeni 2017.
Broj stranica: 468

Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn


HRVATSKA PRAVNA REVIJA – 2017.

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE REVIJE IZ 2017. GODINE

 

Izdanje: 2017. godina
11 brojeva

Cijena: 1.100,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 330,00 kn + 13% PDV


UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA – NOVI PROPISI I POSTUPANJE U PRAKSI

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA – NOVI PROPISI I POSTUPANJE U PRAKSI
 

listopad 2017.
Broj stranica: 249

Cijena: 150,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn


NOVELA OVRŠNOG ZAKONA – 2017.

NOVELA OVRŠNOG ZAKONA – 2017.
 

rujan 2017.
Broj stranica: 199

Cijena: 120,00 kn
Nova cijena: 80,00 kn


AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2017.

AKTUALNOSTI UPRAVNE
PRAKSE I UPRAVNOGA
SUDOVANJA – 2017.  

svibanj 2017.
Broj stranica: 190

Cijena: 130,00 kn
Nova cijena: 90,00 kn


NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA – 2017.

NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA – 2017.
 

ožujak 2017.
Broj stranica: 207

Cijena: 150,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn


NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI I NOVI ZAKON O KONCESIJAMA

NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI I NOVI ZAKON O KONCESIJAMA
 

siječanj 2017.
Broj stranica: 191

Cijena: 150,00 kn
Nova cijena: 90,00 kn


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2017.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2017.
 

studeni 2016.
Broj stranica: 410

Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn


AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2016.

AKTUALNOSTI UPRAVNE
PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2016.

listopad 2016.
Broj stranica: 225

Cijena: 150,00 kn
Nova cijena: 90,00 kn


PRIMJENA ZAKONA O RADU IZ 2014. I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA

PRIMJENA ZAKONA O RADU
IZ 2014. I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA

ožujak 2016.
Broj stranica: 169

Cijena: 105,00 kn
Nova cijena: 80,00 kn


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2016.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2016.
 

studeni 2015.
Broj stranica: 380

Cijena: 200,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn


AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA

AKTUALNOSTI UPRAVNE
PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA

listopad 2015.
Broj stranica: 273

 

Cijena: 105,00 kn
Nova cijena: 80,00 kn


REFORMA HRVATSKOG INSOLVENCIJSKOG PRAVA - NOVI STEČAJNI ZAKON

REFORMA HRVATSKOG INSOLVENCIJSKOG PRAVA - NOVI STEČAJNI ZAKON

rujan 2015.
Broj stranica: 268

Cijena: 105,00 kn
Nova cijena: 80,00 kn


NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA - 2015.

NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA - 2015.

ožujak 2015.
Broj stranica: 172

Cijena: 105,00 kn
Nova cijena: 80,00 kn


OSIGURANJE OD IZVANUGOVORNE I UGOVORNE (PROFESIONALNE) ODGOVORNOSTI

OSIGURANJE OD IZVANUGOVORNE I UGOVORNE (PROFESIONALNE) ODGOVORNOSTI

ožujak 2015.
Broj stranica: 274

Cijena: 150,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn