EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2016.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2016.
 

studeni 2015.
Broj stranica: 380

Cijena: 300,00 kn
Nova cijena: 200,00 kn


AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA

AKTUALNOSTI UPRAVNE
PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA

listopad 2015.
Broj stranica: 273

Cijena: 150,00 kn
Nova cijena: 105,00 kn


REFORMA HRVATSKOG INSOLVENCIJSKOG PRAVA - NOVI STEČAJNI ZAKON

REFORMA HRVATSKOG INSOLVENCIJSKOG PRAVA - NOVI STEČAJNI ZAKON

rujan 2015.
Broj stranica: 268

Cijena: 150,00 kn
Nova cijena: 105,00 kn


NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA - 2015.

NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA - 2015.

ožujak 2015.
Broj stranica: 172

Cijena: 105,00 kn
Nova cijena: 80,00 kn


OSIGURANJE OD IZVANUGOVORNE I UGOVORNE (PROFESIONALNE) ODGOVORNOSTI

OSIGURANJE OD IZVANUGOVORNE I UGOVORNE (PROFESIONALNE) ODGOVORNOSTI

ožujak 2015.
Broj stranica: 274

Cijena: 150,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn