Vaš osobni pravni savjetnik

Inženjerski biro s ponosom predstavlja 2 publikacije koje nude cjelokupan obuhvat hrvatske zakonodavne i sudske teorije i prakse: ING Registar propisa i Hrvatsku pravnu reviju, a našu dugogodišnju publikaciju ING Pregled sudske prakse možete pronaći u okviru Pravnog portala ingbiro.com.

/ ING Registar propisa /

ING Registar propisa

ING Registar propisa Vam daje iscrpnu bazu – neprestano ažurirane i provjerene informacije o važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske sa svim njihovim izmjenama i dopunama.

 

/ Hrvatska pravna revija /Hrvatska pravna revija

Hrvatska pravna revija je mjesto susreta pravne znanosti i prakse, časopis koji upozorava na pravne praznine i proturječnosti, otklanja pravne dvojbe te pokriva raskorak između pravne teorije i prakse.

/ ING Pregled sudske prakse /

Od 2018. godine naš ING Pregled sudske prakse postaje dostupan isključivo u elektroničkom obliku u okviru Pravnog portala ingbiro.com/sudska praksa gdje je gotovo 17.000 najrelevantnijih odluka hrvatskih i europskih sudova povezano s relevantnim propisima uz jednostavno i brzo pretraživanje.
U suradnji s najvišim sudovima RH objavljujemo samo vjerodostojnu sudsku praksu potvrđenu od sudaca Vrhovnog suda RH koji čine Stručnu redakciju.
Sustavno pratimo, uređujemo i objavljujemo aktualnu sudsku praksu iz svih područja prava viših sudova Republike Hrvatske, Ustavnog suda RH, županijskih i trgovačkih sudova te europskih sudova.  

Kako dobiti pravni savjet i gdje potražiti pravnu zaštitu?

Neke od najvažnijih značajki hrvatskog zakonodavstva su njegova stalna mijena i nestalnost. Zakoni su tu da bi regulirali i olakšali kako živote građana tako i poslovanje poduzeća i funkcioniranje države. No, zakoni su često nejasni, a sudovi nedosljedni. Ta iznimno zahtjevna problematika dodatno se zakomplicirala ulaskom Hrvatske u EU i cijelim nizom europskih regulativa koje su ušle u hrvatski pravni prostor. Hrvatski građani se ujedno sve češće okreću ka sudovima EU u potrazi za pravnom zaštitom.
Nikada nije bilo teže snaći se u šumi propisa, doznati što i kako se ustvari primjenjuje te dobiti kvalitetan pravni savjet i prognozirati kakav će ishod imati eventualna parnica na sudu.
Želite li, primjerice, doznati kako izgleda pročišćeni tekst trenutno važećeg Zakona o radu koji je u posljednjih petnaestak godina doživio niz izmjena i dopuna ili Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima? Kako su regulirane povrede iz radnog prava i što potpada pod zakonit otkaz, a što ne? Postoje li slučajevi poput Vašeg i kakve su presude donesene u njima? I konačno, gdje je moguće u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na ta kao i na pitanja iz drugih područja prava?

/ Kontaktirajte nas! /