Naš tim

Mi u Inženjerskom birou vjerujemo da su za rješavanje izazova potrebni vrsni stručnjaci, znanje i iskustvo. Naš tim broji stalno zaposlenih 25 ljudi, a veliki je broj vanjskih suradnika s kojima surađujemo na redovnoj bazi, koja mreža nas čini prepoznatljivim i konkurentnim na tržištu. Naši stručnjaci specijalizirani su na području prava, ekonomije, strojarstva, ICT-a, komunikologije, filologije, što omogućuje cjeloviti interdisciplinarni pristup projektima.

Naša dugogodišnja suradnja s vodećim obrazovnim i strukovnim institucijama: Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Udrugom hrvatskih sudaca i Hrvatskom revizorskom komorom, Hrvatskim društvom ekonomista... usmjerena je na unapređenje ekonomske i pravne znanosti i struke u Republici Hrvatskoj.

Kontakti

 

Glavni direktor

dr. sc. Mladen Mlinarević
e-mail: mmlinarevic@ingbiro.hr

 

Poslovno savjetovanje

Michelle Maria Bilić, univ. spec. oec.
e-mail: mbilic@ingbiro.hr

Katarina Đurašević, dipl. oec.
e-mail: kdurasevic@ingbiro.hr

Ivan Perić, dipl. ing.
e-mail: iperic@ingbiro.hr

 

 

Pravni portal

Tijana Vujičić Boščić, dipl. iur.
e-mail: ingbiro@ingbiro.hr

 

/ Hrvatska pravna revija

Marica Kuzmić, dipl. iur.
e-mail: mkuzmic@ingbiro.hr

 

/ ING Registar propisa

Krešimir Deban, dipl. iur.
e-mail: kdeban@ingbiro.hr

Tatjana Gulin, dipl. oec.
e-mail: tgulin@ingbiro.hr

 

/ ING Pregled sudske prakse

Ante Šumelj, dipl. iur.
e-mail: asumelj@ingbiro.hr

Jasminka Hercigonja, dipl. iur.
e-mail: jhercigonja@ingbiro.hr

 

 

Korporativne komunikacije

mr. sc. Snježana Jurišić
e-mail: sjurisic@ingbiro.hr

 

/ Redakcija

Zrinka Mlinarević, MA
e-mail: zmlinarevic@ingbiro.hr

Mirna Rudeš, prof.
e-mail: mrudes@ingbiro.hr

 

 

 

Tržišno poslovanje

Jasenka Bikić, oec.
e-mail: jbikic@ingbiro.hr

 

/ Prodaja

Ivan Parazajder
e-mail: iparazajder@ingbiro.hr

Ksenija Rajter
e-mail: krajter@ingbiro.hr

Spomenka Botica
e-mail: sbotica@ingbiro.hr

 

/ Informatička potpora

Božomil Milanović, inf.
e-mail: bmilanovic@ingbiro.hr

 

/ Grafički dizajn

Ana-Marija Perić, dipl. ing.
e-mail: amperic@ingbiro.hr

 

 

Gdje?

Kontaktirajte nas!


 

Kontakt

INŽENJERSKI BIRO d.d.
za poslovne i računalne usluge

adresa: Heinzelova 4a, p.p. 314, 10000 Zagreb, Hrvatska
telefon: 00385/1 46 00 888 / faks: 00385/1 46 50 366
e-mail: ingbiro@ingbiro.hr / web: www.ingbiro.hr, www.ingbiro.com

 

Podaci

IBAN kod Zagrebačke banke HR6723600001101243365
OIB: 84170114747
Inženjerski biro d.d. upisan je u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080008032. Temeljni kapital je uplaćen i iznosi 6.073.200,00 kuna, podijeljen je na 3.374 dionice, svaka u nominalnoj vrijednosti od 1.800,00 kuna.
Uprava društva: dr. sc. Mladen Mlinarević, glavni direktor
Nadzorni odbor: Marica Kuzmić, dipl. iur., predsjednica Nadzornog odbora