Misija

Naša poslovna misija je da inovativnim funkcionalnim rješenjima, alatima i profesionalnim i poslovnim uslugama budemo podrška subjektima ekonomskog i pravnog sektora u Republici Hrvatskoj u rješavanju poslovnih izazova i ostvarivanju konkurentnosti.

 

Vizija

Vizija Inženjerskog biroa je da naše ime bude brend za izvrsnost na tržištu profesionalnih i poslovnih usluga.
Misiju i viziju ostvarujemo s fokusom na znanje, uključenost i inovativnost poštujući vrijednosti predanosti, izvrsnosti i inovativnosti.

 

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb

Naše vrijednosti

Ono što nas pokreće i određuje su jasno određene vrijednosti. Predanost, izvrsnost i inovativnost dio su našeg identiteta, strategije i ljudskih potencijala. Istodobno svaki konzultant u našoj mreži je drugačiji na svoj način i jedinstven u kompetencijama, iskustvu i energiji... i mi poštujemo različitosti, ali potpuno smo povezani i predani oko zajedničkih ciljeva jer nas sve povezuju iste vrijednosti.

 

/ Predanost /

Ono što nas ispunjava jest osjećaj da smo učinkovito riješili izazove pred koje su stavljeni naši klijenti. Mi se identificiramo s njihovim izazovima, što nam omogućuje najbolje rezultate. Integritet u svim našim poslovnim i međusobnim odnosima stavljamo na prvo mjesto, radimo pošteno, pravedno i transparentno uz jedinstveni pristup za svakog klijenta. I to je ono što nas motivira i pokreće – predanost izazovima.

 

/ Inovativnost /

Naše dugogodišnje iskustvo i generacije konzultanata koje su ostavile trag naučile su nas da postoje razni pristupi, ali jedan red: od kompleksnog prema pojednostavnjenom – od šire slike izvući bitno. To je moguće samo sustavnim cjelovitim pristupom uz stalno praćenje promjena u svim segmentima od ekonomskog i pravnog sektora, svih industrija i njihovih zakonitosti do tehnologije i napretka u IT i digitalnoj ekonomiji. Upravo zato ulažemo u cjeloživotno učenje, stjecanje znanja i inovativnu kulturu koja uključuje proaktivno djelovanje i izgradnju novih klijentima prilagođenih rješenja.

 

/ Izvrsnost /

Izvrsnost je naš cilj, vizija našeg postojanja i sve je usmjereno i protkano ovom vrijednošću. To uključuje sinergiju specijaliziranih visokostručnih savjetnika, raznovrsnih kompetencija, inovativnosti, strategije sustavnog pristupa i ono što je najvažnije, predanosti - potpune uključenosti u sve što radimo kako bismo dobili najbolja moguća rješenja i rezultate.

 

dr. sc. Mladen Mlinarević, glavni direktor

 

Riječ glavnog direktora

 

N aše dugogodišnje iskustvo i generacije konzultanata koje su ostavile trag naučile su nas da postoje razni pristupi, ali jedan red: od kompleksnog prema pojednostavnjenom – od šire slike izvući bitno. To je moguće samo sustavnim cjelovitim pristupom uz stalno praćenje promjena u svim segmentima od ekonomskog i pravnog sektora, svih industrija i njihovih zakonitosti do tehnologije i napretka u IT i digitalnoj ekonomiji. Upravo zato ulažemo u cjeloživotno učenje, stjecanje znanja i inovativnu kulturu koja uključuje proaktivno djelovanje i izgradnju novih klijentima prilagođenih rješenja.
Ono što Inženjerski biro izdvaja iz mnoštva je da naši klijenti ne dobivaju samo puku uslugu već akumulirano znanje i iskustvo koje je Društvo steklo tijekom godina. Bez obzira na to koju vrstu posla obavljamo ili koju uslugu pružamo našem klijentu, mi uvijek pružamo kreativne ideje, stručnost i nepristranost, praktična rješenja, i što je najvažnije – rezultate.
Mi smo izbjegli zamku da od "šume ne vidimo drvo" jer u ovom brzom globalnom svijetu punom velikih podataka i informacija mi imamo alate i kompetencije i znamo pronaći onu pravu. Upravo su pravodobne i točne informacije u pravnom i poslovnom konzaltingu bit našeg pozicioniranja na tržištu.
Inženjerski biro je danas moderna konzalting kuća prepoznatljiva po svojem brendu koji stalno jačamo zahvaljujući korisnicima koji nas prepoznaju i podržavaju.
Stoga, danas kad ponosno slavimo 65 godina poslovanja, mogu vidjeti rezultate pokretačke snage sinergije i to je razlog zašto mi u Inženjerskom birou izazove budućnosti vidimo kao stvar izbora, a ne slučajnosti. Upravo nam taj pristup otvara nove mogućnosti za rast i razvoj.

dr. sc. Mladen Mlinarević