Arhiva održanih savjetovanja

Arhiva savjetovanja

U današnjim tržišnim prilikama nije lako biti konkurentan i pronaći i zadržati svoje mjesto na tržištu.
Za ostvarivanje konkurentnosti nužno je stalno praćenje promjena.
Naša savjetovanja pomoći će vam u tome.
Pogledajte arhivu održanih savjetovanja!

WEBINAR:
Pravila izrade općih akata

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
23. studenoga 2021.


Ekonomska politika Hrvatske u 2022. – postpandemijski izazovi
Grand Hotel Adriatic, Opatija
10.-12. studenoga 2021.


WEBINAR:
Provedba ovrhe u Republici Hrvatskoj i uloga FINA-e

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
29. listopada 2021.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ ESI FONDOVA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
30. rujna 2021.


WEBINAR:
Zakon o parničnom postupku – najnovija sudska praksa i sporna postupovnopravna pitanja

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
30. lipnja 2021.


WEBINAR:
Tužba u upravnom sporu odgodni učinak tužbe i privremena mjera

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
17. lipnja 2021.


WEBINAR:
Obnova zgrada nakon potresa prema važećim propisima

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
20. svibnja 2021.


WEBINAR:
Trgovci i zaštita potrošača

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
19. svibnja 2021.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
JAVNA NABAVA GRAĐEVINSKIH RADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
– PLANIRANJE, PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPAKA JAVNE NABAVE
– PRAKSA DKOM-a

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
5. svibnja 2021.


WEBINAR:
Zemljišnoknjižno pravo – značajni instituti, primjena i sudska praksa

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
23. travnja 2021.


WEBINAR:
Zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj prema novom Zakonu o strancima

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
20. travnja 2021.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI I OBJAVA U EOJN I OKVIRNI SPORAZUM I UGOVOR S PRIMJERIMA PRAKSE DKOM-a I VUS-a

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
10. ožujka 2021.


WEBINAR:
Izmjene i dopune ovršnog zakona – Što je novo?

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
22. siječnja 2021.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE JAVNE NABAVE ZA 2021., JEDNOSTAVNA NABAVA, UGOVORI O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUMI, REGISTAR UGOVORA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
21. siječnja 2021.


WEBINAR:
Izmjene i dopune ovršnog zakona – Što je novo?

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
17. prosinca 2020.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE JAVNE NABAVE ZA 2021., JEDNOSTAVNA NABAVA, UGOVORI O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUMI, REGISTAR UGOVORA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
25. studenoga 2020.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
KADA I KAKO TRAŽITI POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA TE AŽURIRANIH POPRATNIH DOKUMENATA, KAKO SE PRAVILNO OSLONITI NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA KROZ PRAKSU DKOM-a I VUS-a

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
28. listopada 2020.


WEBINAR:
Kako pokrenuti web trgovinu?

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
23. listopada 2020.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE, JEDNOSTAVNA NABAVA UZ PRIMJER OPĆEG AKTA, UPRAVLJANJE UGOVORIMA – IZMJENE UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA, RASKID

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
15. listopada 2020.


WEBINAR:
Cediranje u trgovačkom poslovanju – praktična pitanja

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
14. srpnja 2020.


WEBINAR:
Ugovor o posredovanju – praktična pitanja

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
7. srpnja 2020.


WEBINAR:
Poslovno uvjetovani otkaz u doba pandemije

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
26. lipnja 2020.


WEBINAR:
Plaća i novine u provedbi ovrhe na plaći uslijed pandemije

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
16. lipnja 2020.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
SPECIFIČNOSTI KOD IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI U POSTUPCIMA FINANCIRANIM IZ FONDOVA EU; ODREĐIVANJE KRITERIJA ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
4. lipnja 2020.


WEBINAR:
Godišnji odmori u doba korone – praktična pitanja

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
29. svibnja 2020.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI, PLANIRANJE ZA 2020. I JEDNOSTAVNA NABAVA TE DOPUŠTENE IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
12. veljače 2020.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA ČLANKA 263. I 293. ZJN 2016 U PRAKSI, OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
17. prosinca 2019.


Radionica
IZMJENE PREKRŠAJNOG ZAKONA S POSEBNIM OSVRTOM NA BITNE POVREDE ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA NA KOJE VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE PAZI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
27. studenoga 2019.


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2020.
Grand Hotel Adriatic, Opatija
6. – 8. studenoga 2019.


Radionica
ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA I UPIS U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
17. listopada 2019.


Radionica
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU I REVIZIJSKA NOVELA – PRAKTIČNI SAVJETI I UPUTE

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
10. listopada 2019.


Radionica
NOVINE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU I PRIMJENA NOVOGA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
3. listopada 2019.


VODKOM2019
Grand Hotel Adriatic, Opatija
18. – 20. rujna 2019.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE I PRIPREMA POSTUPKA JAVNE NABAVE,JEDNOSTAVNA NABAVA, PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
25. rujna 2019.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLAN NABAVE, REGISTAR UGOVORA I NOVINE U EOJN, IZRADA OPĆEG AKTA I JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
7. svibnja 2019.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI, IZRADA PLANA NABAVE U EOJN RH, REGISTAR UGOVORA, OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI, POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE, JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI, PRIMJERI IZ PRAKSE

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
26. ožujka 2019.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a S PRIKAZOM PO INSTITUTIMA U SUSTAVU JAVNE NABAVE I EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA S PRIMJERIMA IZ PRAKSE I PRAKSA DKOM-a

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
31. siječnja 2019.


AKTUALNOSTI U RADNOM PRAVU I MIROVINSKOM OSIGURANJU U 2019. GODINI
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
24. siječnja 2019.


 

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017.
hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda

Sheraton Zagreb Hotel, Zagreb
7. prosinca 2017.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
– Elektronička javna nabava
– Jednostavna nabava
– Plan nabave

Inženjerski biro d.d., Zagreb
14. rujan 2017.


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2018.
Opatija, Grand Hotel Adriatic
8.–10. studenoga 2017.


UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA – NOVI PROPISI I POSTUPANJE U PRAKSI
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
4. listopada 2017.


NOVELA OVRŠNOG ZAKONA – 2017.
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
15. rujna 2017.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI I PRAKSA DKOM-a PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

Inženjerski biro d.d., Zagreb
14. rujan 2017.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE
– IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI
– POPUNJAVANJE ESPD OBRASCA

Inženjerski biro d.d., Zagreb
2. lipnja 2017.


2. konferencija
AKTUALNA PITANJA I PROBLEMI U POVLAČENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE
– u okviru vodnokomunalnih djelatnosti (javne vodoopskrbe i odvodnje) i komunalnog gospodarstva (održavanje čistoće i gospodarenje otpadom)

The Westin Zagreb Hotel • Zagreb
24. i 25. svibnja 2017.


AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2017.
Grand Hotel Adriatic • Opatija
11. i 12. svibnja 2017.


Radionica
PREKRŠAJNI POSTUPAK PRED TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE U TEORIJI I PRAKSI

Inženjerski biro d.d., Zagreb
28. travnja 2017.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI
– novine u postupcima – okvirni sporazum
– dodjela i izmjene ugovora – pravna zaštita

Inženjerski biro d.d., Zagreb
10. travnja 2017.


NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA – 2017.
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
2. ožujka 2017.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE U PRAKSI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

Zagreb, Inženjerski biro d.d.
10. veljače 2017.


NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI I NOVI ZAKON O KONCESIJAMA
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
19. siječnja 2017.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE
– PRAVNA ZAŠTITA
– ZELENA JAVNA NABAVA
– PRAKSA DKOM-a
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
8. prosinca 2016.


Ekonomska politika Hrvatske u 2017.
Opatija, Grand Hotel Adriatic
9-11. studenoga 2016.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
NOVINE U JAVNOJ NABAVI I PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Zagreb, Inženjerski biro d.d.
13. listopada 2016.


AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA
Opatija, Grand Hotel Adriatic
6. i 7. listopada 2016.


AKTUALNA PITANJA I PROBLEMI U POVLAČENJU SREDSTAVA
FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- u okviru vodnokomunalnih djelatnosti (javne vodoopskrbe i odvodnje)
i komunalnog gospodarstva (održavanje čistoće i gospodarenje otpadom)
Zadar, Falkensteiner Club Funimation Borik Hotel Donat
9. i 10. lipnja 2016.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA OD 1. SRPNJA 2016.
– IZRADA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
– PROFESIONALNI PROPUST
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
13. svibnja 2016.


PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
2. do 6. svibnja 2016.


STEČAJNI ZAKON 2015. – PRIMJENA U PRAKSI
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
12. travnja 2016.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
ŽIVOTNI CIKLUS UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
IZVRŠNOST ODLUKE, UGOVARANJE, REALIZACIJA UGOVORA, JAMSTVA
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
31. ožujka 2016.


PRIMJENA ZAKONA O RADU (Nar. nov., br. 93/14) I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA – 2016.
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
10. ožujka 2016.


RADIONICA
NEKRETNINE U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
18. veljače 2016.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA
– PREGLED I OCJENA PONUDA KROZ PRAKSU DKOM-a
– OPĆE OBVEZE NARUČITELJA – NADZOR
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
27. siječnja 2016.