Arhiva savjetovanja

U današnjim tržišnim prilikama nije lako biti konkurentan i pronaći i zadržati svoje mjesto na tržištu.
Za ostvarivanje konkurentnosti nužno je stalno praćenje promjena.
Naša savjetovanja pomoći će vam u tome.
Pogledajte arhivu održanih savjetovanja!

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017.
hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda

Sheraton Zagreb Hotel, Zagreb
7. prosinca 2017.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
– Elektronička javna nabava
– Jednostavna nabava
– Plan nabave

Inženjerski biro d.d., Zagreb
14. rujan 2017.


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2018.
Opatija, Grand Hotel Adriatic
8.–10. studenoga 2017.


UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA – NOVI PROPISI I POSTUPANJE U PRAKSI
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
4. listopada 2017.


NOVELA OVRŠNOG ZAKONA – 2017.
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
15. rujna 2017.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI I PRAKSA DKOM-a PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

Inženjerski biro d.d., Zagreb
14. rujan 2017.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE
– IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI
– POPUNJAVANJE ESPD OBRASCA

Inženjerski biro d.d., Zagreb
2. lipnja 2017.


2. konferencija
AKTUALNA PITANJA I PROBLEMI U POVLAČENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE
– u okviru vodnokomunalnih djelatnosti (javne vodoopskrbe i odvodnje) i komunalnog gospodarstva (održavanje čistoće i gospodarenje otpadom)

The Westin Zagreb Hotel • Zagreb
24. i 25. svibnja 2017.


AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2017.
Grand Hotel Adriatic • Opatija
11. i 12. svibnja 2017.


Radionica
PREKRŠAJNI POSTUPAK PRED TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE U TEORIJI I PRAKSI

Inženjerski biro d.d., Zagreb
28. travnja 2017.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI
– novine u postupcima – okvirni sporazum
– dodjela i izmjene ugovora – pravna zaštita

Inženjerski biro d.d., Zagreb
10. travnja 2017.


NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA – 2017.
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
2. ožujka 2017.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE U PRAKSI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

Zagreb, Inženjerski biro d.d.
10. veljače 2017.


NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI I NOVI ZAKON O KONCESIJAMA
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
19. siječnja 2017.


 

Program usavršavanja iz područja javne nabave
ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE
– PRAVNA ZAŠTITA
– ZELENA JAVNA NABAVA
– PRAKSA DKOM-a
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
8. prosinca 2016.


Ekonomska politika Hrvatske u 2017.
Opatija, Grand Hotel Adriatic
9-11. studenoga 2016.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
NOVINE U JAVNOJ NABAVI I PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Zagreb, Inženjerski biro d.d.
13. listopada 2016.


AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA
Opatija, Grand Hotel Adriatic
6. i 7. listopada 2016.


AKTUALNA PITANJA I PROBLEMI U POVLAČENJU SREDSTAVA
FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- u okviru vodnokomunalnih djelatnosti (javne vodoopskrbe i odvodnje)
i komunalnog gospodarstva (održavanje čistoće i gospodarenje otpadom)
Zadar, Falkensteiner Club Funimation Borik Hotel Donat
9. i 10. lipnja 2016.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA OD 1. SRPNJA 2016.
– IZRADA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
– PROFESIONALNI PROPUST
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
13. svibnja 2016.


PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
2. do 6. svibnja 2016.


STEČAJNI ZAKON 2015. – PRIMJENA U PRAKSI
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
12. travnja 2016.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
ŽIVOTNI CIKLUS UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
IZVRŠNOST ODLUKE, UGOVARANJE, REALIZACIJA UGOVORA, JAMSTVA
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
31. ožujka 2016.


PRIMJENA ZAKONA O RADU (Nar. nov., br. 93/14) I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA – 2016.
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
10. ožujka 2016.


RADIONICA
NEKRETNINE U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
18. veljače 2016.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA
– PREGLED I OCJENA PONUDA KROZ PRAKSU DKOM-a
– OPĆE OBVEZE NARUČITELJA – NADZOR
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
27. siječnja 2016.

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE
– POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA
– KOMUNIKACIJA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE
– PLAN NABAVE
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
19. studenoga 2015.


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2016.
Opatija, Grand Hotel Adriatic
11. - 13. studenoga 2015.


AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA
Opatija, Remisens Hotel Admiral
1. i 2. listopada 2015.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA
- OSLANJANJE NA TUĐU SPOSOBNOST
- NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
24. rujna 2015.


RADIONICA
ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA U SUDSKOJ PRAKSI
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
15. rujna 2015.


REFORMA HRVATSKOG INSOLVENCIJSKOG PRAVA – NOVI STEČAJNI ZAKON
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
9. rujna 2015.


RADIONICA OVRHA RADI NAPLATE NOVČANIH TRAŽBINA
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
17. lipnja 2015.


RADIONICA
PRIMJENA ZAKONA O RADU
GODIŠNJI ODMOR - RADNO VRIJEME
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
5. svibnja 2015.


RADIONICA
NOVELA PREKRŠAJNOG ZAKONA IZ 2013. GODINE - BITNE NOVOSTI
MEĐUSOBNI ODNOS OPTUŽNOG AKTA I ODLUKE O PREKRŠAJU
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
28. travnja 2015.


PRIMJENA NOVOG ZAKONA O UDRUGAMA I NOVIH PROPISA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UDRUGA
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
23. ožujka 2015.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
SPOSOBNOST PONUDITELJA
- PRAVNA ZAŠTITA
- OBJEDINJENA JAVNA NABAVA
- SUKOB INTERESA
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
17. ožujka 2015.


NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA - 2015.
Zagreb, Shraton Zagreb Hotel
12. ožujka 2015.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
– POSTUPANJE NARUČITELJA S PONUDAMA
– UGOVOR O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUM
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
10. veljače 2015.


INTERAKTIVNA RADIONICA
NOVINE U NADZORU PRIMJENE PROPISA O RADU
- UGOVORI O RADU
- MENADŽERSKI UGOVORI
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
21. siječnja 2015.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
UPOTPUNJAVANJE I POJAŠNJENJE PONUDA
– NOVE DIREKTIVE
– ELEKTRONIČKA NABAVA
– ELEKTRONIČKA DRAŽBA
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
2. prosinca 2014.


INTERAKTIVNA RADIONICA
- OVLAŠTENI TUŽITELJI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU
- UTJECAJ PRISTUPANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI NA PREKRŠAJE IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
18. studenoga 2014.


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2015.
Opatija, Grand Hotel Adriatic
12. - 14. studenoga 2014.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
• POSTUPCI JAVNE NABAVE U PRAKSI
(otvoreni, ograničeni i pregovarački postupak)
• UPRAVLJANJE UGOVORIMA U JAVNOJ NABAVI
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
25. rujna 2014.


INTERAKTIVNA RADIONICA
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO U PRAKSI
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
23. rujna 2014.


IZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
16. rujna 2014.


AKTUALNOSTI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA – NOVI PROPISI
• radni odnosi, plaće i druga materijalna prava
• djelokrug rada i radne obveze
• radnopravni status i ovlasti ravnatelja
• odgojno-obrazovne aktivnosti
• utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
3. rujna 2014.


NOVI ZAKON O RADU –
NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
27. lipnja 2014.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
– Opće obveze naručitelja
– Postupanje s ponudama
– Nabava usluga iz Dodatka II. B
– Nadzor
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
11. lipnja 2014.


INTERAKTIVNA RADIONICA
AKTUALNA PITANJA PARNIČNOG POSTUPKA
- primjena Novele ZPP-a iz 2013. u praksi
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
10. lipnja 2014.


INTERAKTIVNA RADIONICA
INSTITUT PREDSTEČAJNE NAGODBE U PRAKSI
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
22. svibnja 2014.


INTERAKTIVNA RADIONICA
JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
- nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela
- zadaće službenika u upravnim tijelima u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
8. svibnja 2014.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
POSLOVNA TAJNA I PROFESIONALNI PROPUST
– UVJETI SPOSOBNOSTI
– PRAVNA ZAŠTITA
– AKTUALNA PRAKSA DKOM-a
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
29. travnja 2014.


PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE
Zagreb, Inženjerski biro d.d.
7. - 11. travnja 2014.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
NOVINE U DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE (UREDBA)
– NABAVA ZAŠTITARSKIH USLUGA
– NABAVA GRAĐEVINSKIH RADOVA
– NABAVA PO GRUPAMA
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
18. veljače 2014.


INTERAKTIVNA RADIONICA
- OBNOVA ZEMLJIŠNE KNJIGE
- ZABILJEŽBA ZABRANE OTUĐENJA ILI OPTEREĆENJA NEKRETNINE
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a • Zagreb
30. siječnja 2014.


PRAVO EUROPSKE UNIJE I IZMJENE PROPISA VODNOGA GOSPODARSTVA
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
23. siječnja 2014.


NOVI ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU, ZAKON O GRADNJI
I ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI – PREGLED NOVINA I NAČIN PRIMJENE
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel
14. siječnja 2014.