/ Javna nabava /

Inženjerski biro d.o.o., Zagreb ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva (Klasa: UP/I-406-01/12-01/04, Urbroj: 526-06-02-02-02/1-15-16) izdanog u 2018. godini na rok od tri godine.

Stručne osobe   Popis održanih edukacija

 

 

 

Javna nabava

28/10/20 WEBINAR UŽIVO

Program usavršavanja
KADA I KAKO TRAŽITI POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA TE AŽURIRANIH POPRATNIH DOKUMENATA, KAKO SE PRAVILNO OSLONITI NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA KROZ PRAKSU DKOM-a I VUS-a

Više       Prijava      

 

 

Javna nabava

25/11/20 WEBINAR UŽIVO

Program usavršavanja
PLANIRANJE JAVNE NABAVE ZA 2021., JEDNOSTAVNA NABAVA, UGOVORI O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUMI, REGISTAR UGOVORA

Više       Prijava      

 

 

 

 

/ Osiguranje /

Inženjerski biro d.o.o. ovlašteni je pružatelj edukacije radi kontinuiranog ispunjavanja uvjeta stručnosti iz članka 422. Zakona o osiguranju i u skladu s Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar te prema ovlaštenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga izdanom u 2020. godini.