Stručne osobe

 

Stručne osobe koje će provoditi PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE sukladno članku 15. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/2012) su:

  Nikolina Bačurin – Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika

Nikolina je trener u sustavu javne nabave s velikim iskustvom kao predavač na programima izobrazbe u području javne nabave, seminarima i radionicama. Nikolina radi kao voditeljica Odsjeka za poslove javne nabave u Gradu Velikoj Gorici gdje je zadužena, među ostalim, za nadzor nad provođenjem postupaka javne nabave na razini Grada i proračunskih korisnika; nadzor nad izradom i realizacijom Plana nabave roba, radova i usluga i izradu izvješća.

  Zoran Blažević – Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika

Zoran je trener u području javne nabave s velikim iskustvom u predavanju na programima izobrazbe u području javne nabave i seminarima. Svoje iskustvo stekao je radeći u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Upravi za javnu nabavu pri Ministarstvu financija te je kao konzultant za OECD – SIGMA sudjelovao u edukacijama na temu javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva. Zoran je diplomirani pravnik.

  Damir Cimer – Stručna osoba prema članku 15. st. 2. Pravilnika

Damir radi u Ministarstvu financija kao voditelj Odsjeka za koncesije i javno-privatno partnerstvo s velikim iskustvom kao predavač na programima izobrazbe u području javne nabave. Sudjelovao je na brojnim seminarima, treninzima i konferencijama na temu javno-privatnog partnerstva i javne nabave.

  Miljenko Cvitanović – Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika

Miljenko je trener u sustavu javne nabave s velikim iskustvom kao predavač na programima izobrazbe u području javne nabave. Svoje iskustvo stekao je radeći u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, kao član Jedinice za provedbu projekata, PHARE 2006 projekt "Daljnje jačanje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave" i kao član Radne skupine za provedbu Smjernica razvoja sustava koncesija u RH. Miljenko trenutno radi u Hrvatskom saboru.

  Tatjana Đaković Alavanja – Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika

Tatjana je trener u sustavu javne nabave s velikim praktičnim iskustvom u području javne nabave. Direktorica je Sektora za nabavu u Hrvatskim cestama koji provodi nabavu za cjelokupno Društvo, što uključuje nabavu građenja, projektiranja, nadzora te nabavu roba, usluga i radova za potrebe samog Društva. Zadužena je za organiziranje i upravljanje cjelokupnim radom Sektora, organiziranje, davanje uputa i nadziranje izrade dokumentacije za nadmetanje, provedbe postupaka nabave, odabira ponuditelja i ugovaranja sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Također, Tatjana ima iskustvo u organiziranju, davanju uputa i nadziranju izrade dokumentacije za nadmetanje, provedbe postupaka nabave koji se financiraju iz međunarodnih kredita (EIB, EBRD i IBRD) sukladno važećim zakonskim propisima i smjernicama banaka.

  Dragica Flam – Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika

Dragica je trener u sustavu javne nabave s velikim iskustvom kao predavač na programima izobrazbe u području javne nabave. Svoje iskustvo stekla je radeći u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a trenutno radi u Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Također, Dragica je završila Trening trenera – opći, Središnji državni ured za upravu i Trening trenera (specijalistički) – suzbijanje korupcije, Ministarstvo uprave.

  Ivančica Franjković – Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika

Ivančica je ovlašteni trener u sustavu javne nabave te je u tijeku stjecanja titule Master in public procurement management for sustainable development. Zaposlena je u Uredu za središnju javnu nabavu Vlade RH, a svoje iskustvo stjecala je radeći i u Upravi za sustav javne nabave. Ivančica je položila Program za rukovodeće službenike (Državna škola za javnu upravu) i Trening trenera - osnovni trening za stjecanje kvalifikacije trenera u državnoj službi, te je završila stručno usavršavanje - Green public procurement procedures; ENPI Horizon 2020 capacity Building/Mediterranean Environment Programme. Sudjelovala je kao predavač na međunarodnim konferencijama te na brojnim savjetovanjima i radionicama na temu javne nabave.

  Darko Josipović – Stručna osoba prema članku 15. st. 2. Pravilnika

Darko je glavni tajnik Državnog ureda za trgovinsku politiku. U svojoj dosadašnjoj karijeri radio je u Uredu za središnju javnu nabavu Vlade RH te je završio Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, program izobrazbe „Javna nabava“. Sudjeluje u programu treninga trenera javne nabave u sklopu EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Također, Darko sudjeluje kao predavač na programima izobrazbe u području javne nabave, seminarima i radionicama.

  Vesna Jurasović – Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika

Vesna je trener u sustavu javne nabave s velikim iskustvom kao predavač na programima izobrazbe u području javne nabave. Svoje iskustvo stekla je radeći u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave te trenutno radi u Hrvatskoj narodnoj banci.

  Manuela Licul Martinčić – Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika

Manuela je trener u sustavu javne nabave s velikim praktičnim iskustvom u području javne nabave. Svoje iskustvo stekla je radeći kao načelnica Odjela nabave u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i kao savjetnica u Pravosudnoj akademiji. Završila je trening "Public Finances and Budgeting Reforms in Public Administration" i "Green Public Procurement Procedures". Manuela radi kao načelnica Sektora za nabavu u Ministarstvu unutarnjih poslova, a posebna područja interesa su joj održiva i zelena javna nabava te sprječavanje sukoba interesa i korupcije.

  Mihaela Matokanović Džimbeg – Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika

Mihaela je ovlašteni trener u sustavu javne nabave i u edukacijskim programima za suzbijanje korupcije te je završila edukaciju ’Public Procurement for EU Funded Projects’ u organizaciji ’European Academy for Taxes, Economics and Law’. Svoje iskustvo stekla je radeći u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave te kao članica Radne skupine za pripremu poglavlja 5. pregovora – pravne stečevine Europske unije Javna nabava i Radne skupine za pripremu domaćeg zakonodavstva u odnosu na javnu nabavu financiranu iz strukturnih i kohezijskog fonda u vezi s članstvom u EU. Mihaela je istaknuti predavač na domaćim i međunarodnim simpozijima, konferencijama i seminarima na temu prava i prakse javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva te je autorica brojnih stručnih članaka objavljenih u knjigama, zbornicima radova i drugim stručnim publikacijama (pravo na pristup informacijama i javna nabava, reforma sustava javne nabave).

  Kristina Zovko – Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika

Kristina je trener u području javne nabave s velikim iskustvom kao predavač na programima izobrazbe u području javne nabave, seminarima i radionicama. Svoje iskustvo stekla je radeći u Hrvatskoj pošti d.d. i Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Također, sudjeluje u programu treninga trenera javne nabave u sklopu EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey International" (Training Centre - International Labour Organization, Torino/Italija; IPA projekt "EuropeAid/129724/C/SER/Multi). Kristina radi kao glavni tajnik u Ministarstvu poduzetništva i obrta.

  Ivan Žilić – Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika

Ivan je trener u sustavu javne nabave s velikim praktičnim iskustvom u području javne nabave. Zaposlen je u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao načelnik samostalnog odjela nabave. Svoje iskustvo stekao je radeći u Državnoj komisija za kontrolu postupaka javne nabave u rješavanju žalbi u postupcima javne nabave i dodjele koncesija, zatim u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva kao načelnik Odjela za razvoj i edukaciju u sustavu javne nabave. Ivan je također radio u Uredu za javnu nabavu Vlade RH kao načelnik Odjela za razvoj i unapređenje sustava javne nabave gdje je bio i član Radne skupine zadužene za poglavlje 5. pregovora – pravne stečevine Europske unije Javna nabava. Također, sudjelovao je na seminaru Green Public Procurement Procedures UNEP/MAP Regional Activity Center for Cleaner Production i završio je Trening trenera u državnoj službi.

  Lidija Žunić – Stručna osoba prema članku 15. st. 2. Pravilnika

Lidija posjeduje certifikat u području javne nabave izdan od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i veliko praktično iskustvo u području javne nabave. Zaposlena je kao referent u Odjelu nabave za dugotrajnu imovinu u Uredu za javnu nabavu Hrvatskih pošta d.d.