AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2017.

AKTUALNOSTI UPRAVNE
PRAKSE I UPRAVNOGA
SUDOVANJA – 2017.
 

svibanj 2017.
Broj stranica: 190

Cijena: 472,50 kn
Nova cijena: 250,00 kn


NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA – 2017.

NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA – 2017.

 

ožujak 2017.
Broj stranica: 207

Cijena: 420,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn


NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI I NOVI ZAKON O KONCESIJAMA

NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI I NOVI ZAKON O KONCESIJAMA

 

siječanj 2017.
Broj stranica: 191

Cijena: 262,50 kn
Nova cijena: 150,00 kn


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2017.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2017.

 

studeni 2016.
Broj stranica: 410

Cijena: 300,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn


AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2016.

AKTUALNOSTI UPRAVNE
PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2016.

listopad 2016.
Broj stranica: 225

Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn


PRIMJENA ZAKONA O RADU IZ 2014. I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA

PRIMJENA ZAKONA O RADU
IZ 2014. I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA

ožujak 2016.
Broj stranica: 169

Cijena: 170,00 kn
Nova cijena: 105,00 kn