RADNI ODNOSI – AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

RADNI ODNOSI – AKTUALNOSTI U 2018. GODINI
 

ožujak 2018.
Broj stranica: 232

Cijena: 450,00 kn
Nova cijena: 200,00 kn


ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda

ZAKON O VLASNIŠTVU I
DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I
ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017.
hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda
 

prosinac 2017.
Broj stranica: 299

Cijena: 370,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn


UGOVOR O OSIGURANJU – KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

UGOVOR O OSIGURANJU – KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA 

prosinac 2017.
Broj stranica: 284

 
Cijena: 250,00 kn


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2018.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2018.
 

studeni 2017.
Broj stranica: 468

Cijena: 650,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn