POSEBNA PONUDA!

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE REVIJE

IZ 2018. GODINE PO
50% SNIŽENOJ CIJENI!*

 

Autori članaka u Hrvatskoj pravnoj reviji su tijekom 2018. godine napisali velik broj zanimljivih članaka te se dotaknuli niza aktualnih pravnih tema. Stoga ne propustite nabaviti sva prošlogodišnja izdanja po sniženim cijenama jer ćete na taj način ostvariti pristup opsežnoj literaturi iz područja kaznenog, radnog, obiteljskog i trgovačkog prava, ali i niza drugih pravnih disciplina. Svakako provjerite sadržaj svakog izdanja Hrvatske pravne revije u 2018. godini.

Sadržaj svih brojeva za 2018. godinu pogledajte
ovdje.

* Cijena jednog paketa prošlogodišnjih izdanja Hrvatske pravne revije iznosi 432,50 kuna + 13% PDV.
Poštarina je uključena u cijenu. Količine paketa su ograničene. Akcija vrijedi do isteka zaliha.

Hrvatska pravna revija - akcija 2018. godina

Izdanje: 2018. godina
6 brojeva

Cijena: 865,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 432,50 kn + 13% PDV

IZDVAJAMO IZ HRVATSKE PRAVNE REVIJE ZA 2018. GODINU:

Danijel Pribanić, mag. iur.
Medijacija u individualnim radnim sporovima

dr. sc. Mladen Pavlović
Propusti sudionika u postupku prisilnog osiguranja tražbina

izv. prof. dr. sc. Mirela Župan
Novi Zakon o međunarodnom privatnom pravu

Renata Pražetina Kaleb, mag. iur.
Nesavjesno liječenje kao kazneno djelo u recentnoj sudskoj praksi

prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
Asea Gašparić
Obiteljski zakon u svjetlu načela vladavine prava

Damir Jelušić, dipl. iur.
Promjena pravnog shvaćanja Vrhovnog suda o publikaciji pravomoćne presude kao obliku reparacije neimovinske štete pričinjene publikacijom medijskih dezinformacija

 

Zoran Vuić, dipl. iur.
Primjena propisa koji uređuju javnu nabavu i utvrđene nepravilnosti

Ivana Đuras, dipl. iur.
Granice slobode izražavanja - zakonski okviri i praksa

Lidija Horvat, dipl. iur.
Implementacija Okvirne odluke (2002/584/PUP) o europskom uhidbenom nalogu s posebnim osvrtom na zastaru

dr. sc. Alen Rajko
Pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu kao ustavno ograničenje državne vlasti

Matej Trkanjec, mag. iur.
Načela tvrtke kao osnova identifikacije trgovačkih društava

Alen Bijelić, mag. iur.
Plaćeni dopust između Zakona o radu i kolektivnog ugovora