Sadržaj pravnog portala

Pravni portal ingbiro.com je neizostavni alat za sve pravnike i one koji u svojem radu trebaju podatke i savjete iz područja prava.
Ono što je bitno i po čemu se ističemo – Pravni portal je jedina prava polazna točka za traženje odgovora rasipanih na milijunima internetskih stranica. Ne treba lutati bespućima interneta u potrazi za odgovarajućom sudskom praksom i važećim zakonskim propisima, Uredništvo Pravnog portala je prve početne pretrage, selekciju, pročišćavanja, uredničke stručne recenzije, kontrolu i redovno ažuriranje propisa, sudskih odluka te povezanih stručnih tema već obavilo.

Prednosti pretplate:
najcjelovitiji i najažurniji Pravni portal s objedinjenim bazama pročišćenih pravnih informacija dostupan 0-24
najpouzdaniji pregled važećeg zakonodavstva RH od 1958. godine + propisi EU
pročišćeni tekstovi zakona
povezano više od 20.000 hrvatskih i europskih propisa, 3000 znanstvenih i stručnih članaka, 17.000 sudskih odluka, mišljenja upravnih tijela, izračun sudskih pristojbi, plaća, ugovora, honorara i naknada, obrasci, pitanja/odgovori
brzo do pravnog mišljenja putem 80.000 poveznica
dnevno ažurirani sadržaji uz kontrolu stručnog Uredničkog tima
stalna pomoć korisnicima u snalaženju i pretrazi sadržaja
iskoristite pravo na besplatne pravne savjete za pretplatnike Pravnog portala ingbiro.com o važenju i primjeni propisa
Vaš osobni pravni savjetnik za manje od 9 kn po danu
responzivni dizajn omogućuje korištenje na svakom uređaju u svakom trenutku

PLUS
više od 600 stručnih članaka objavljenih u tematskim zbornicima radova iz svih područja prava – BESPLATNO ZA SVAKOG PRETPLATNIKA

Pravni portal ingbiro.com obuhvaća uređeno zakonodavstvo RH koje pravni savjetnici Inženjerskog biroa redovito prate i ažuriraju još od 1958. godine, propise Europske unije, hrvatsku i europsku sudsku praksu te stručne i znanstvene pravne radove.

/ registar propisa
/ pročišćeni tekstovi zakona
/ principijelne sudske odluke sudova RH i EU

/ stručni i znanstveni članci
/zbornici radova
/ službena mišljenja
/ službeni obrasci

ingbiro.com / propisi

Mi zakonodavni sustav pratimo već 60 godina!

Ingbiro.com – propisi sadrži cjelokupno ažurirano zakonodavstvo RH. Propisi su organizirani i sistematizirani u veći broj pravnih skupina/podskupina ovisno o prirodi i složenosti problematike određenog pravnog područja pa je propise moguće jednostavno pronalaziti pregledavanjem organiziranog stabla propisa te putem tražilice. Gotovo 80.000 uredničkih poveznica između pojedinih propisa čini sustav propisa jedinstveno povezanim i cjelovitim.
Osim povezanosti unutar sustava zakonodavstva RH (kriterij propis – prednik – sljednik, zakon – provedbeni propis i dr.) propisi su povezani i s propisima EU na koje se referiraju u svome tekstu na hrvatskom jeziku kao i s povezanim presudama iz sudske prakse te člancima iz Hrvatske pravne revije.
Svi zakoni dostupni su kao urednički pročišćeni tekstovi propisa.
Kroz rubriku Mjesečni pregled propisa korisnik može pogledati što je novo u pravnom području koje ga zanima, a kroz rubriku Zadnje NN propise iz najnovijeg broja Narodnih novina.

ingbiro.com / sudska praksa

Izabrala Stručna redakcija sastavljena od sudaca VSRH!

Sudska praksa jedinstvena je baza sudske prakse Republike Hrvatske sistematizirana prema Nomenklaturi prava. Sadrži gotovo 17.000 najrelevantnijih odluka hrvatskih i europskih sudova.
Zahvaljujući sustavnom praćenju i radu tima stručnjaka sastavljenog od sudaca, profesora i urednika redovito se objavljuju odabrane aktualne odluke iz svih pravnih područja.
Sve objavljene odluke su obrađene i sažete tako da brzo ukazuju na činjenični i pravni temelj. Odluke je moguće pregledati preko nomenklaturnog kazala, izdvojeno pogledati zadnje objavljene odluke te odluke europskih sudova.
Sudske odluke su stručno obrađene i sažete s ciljem da ukazuju na bit spora i da posluže kao pravni temelj za odlučivanje, a pretraživanje je brzo i jednostavno. Sve odluke povezane su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te tematskim stručnim člancima.

ingbiro.com / HPR – Hrvatska pravna revija

Stručni odgovori na aktualna pravna pitanja!

Hrvatska pravna revija – e-HPR je časopis u kojem čitatelji dobivaju stručne odgovore na aktualna pravna i društvena pitanja, uz kritike, iskustva i prijedloge znanstvenika, afirmiranih praktičara i dokazanih mladih autora o primjeni prava.
Poslovna i pravna zajednica, kao i svatko tko se susreće s pravnom problematikom, u e-HPR može pronaći mišljenja i iskustva praktičara o primjeni brojnih propisa.
Osim toga tu je i arhiva od više od 3000 stručnih i znanstvenih članaka, brojni prikazi hrvatske i europske prakse te hrvatske i pravne publicistike. Dvomjesečno se ažurira novim brojem. Dodana vrijednost je jednostavno pretraživanje svih objavljenih brojeva po autoru, nazivu članka ili pojmovima iz sažetka članka.
Objavljeni članci povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te sudskom praksom.

ingbiro.com / zbornici radova

Besplatno za svakog korisnika Portala!

Inženjerski biro ima dugu tradiciju organiziranja savjetovanja iz brojnih pravnih područja. Predavači na našim savjetovanjima su istaknuti pravni praktičari i znanstvenici, a svako naše savjetovanje prati zbornik radova predavača.

Za sve korisnike ingbiro.com dostupni su tekstovi svih zbornika radova izdanih do 2015.

Riječ je o arhivi koja sada broji gotovo 80-ak zbornika i više stotina radova iz područja radnog, upravnog, službeničkog, ovršnog, stečajnog, trgovačkog, kaznenog prava, prava javne nabave i dr.

ingbiro.com / mišljenja

Besplatno za svakog korisnika Portala!

ingbiro.com / službeni obrasci

Besplatno za svakog korisnika Portala!

ingbiro.com / primjeri-obrasci

Besplatno za svakog korisnika Portala!