EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2019.

 

IZ SADRŽAJA:

Ljubo Jurčić
QUO VADIS CROATIA: NAKON PET GODINA ČLANSTVA U EUROPSKOJ UNIJI?

Goran Buturac
HRVATSKA NAKON 5 GODINA ČLANSTVA U EU: JESMO LI SE PRIBLIŽILI ZEMLJAMA EU?

Branko Blažević
HUMANIZIRANJE EKONOMIJE

Josip Tica
Viktor Viljevac
EKONOMSKI MODELI I ADAPTIVNO PROGNOZIRANJE – ANALIZA USPJEŠNOSTI

Ljubo Jurčić
Antea Barišić
DETERMINANTE, TRENDOVI I IMPLIKACIJE SUVREMENIH MIGRACIJA

Gordana Sekulić
Vladislav Veselica
Damir Vrbić
Dragan Kovačević
Dominik Kovačević
SIROVA NAFTA U 21. STOLJEĆU… VIŠE OD ENERGIJE

Katarina Bačić
Nenad Cvitan
ULAGANJA PODUZEĆA U SEKTORU TURIZMA U HRVATSKOJ

 

 

 

 

Mihaela Grubišić Šeba
OCJENA OPRAVDANOSTI I POSLJEDICA PRIMJENE MODELA PRIORITETA NAMIRENJA ZA NAGODBU VJEROVNIKA AGROKOR GRUPE

Ante Rončević
Nedeljko Matejak
INDUSTRIJA 4.0 – SADAŠNJOST ILI BUDUĆNOST U HRVATSKOJ

Branimir Lokin
FENOMENOLOGIJA NOVCA

Ljiljana Zmijanović
FINANCIRANJE PROCESA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

Andreja Boršćak
Dijana Vuković
Anica Hunjet
PERSPEKTIVE RAZVOJA KONTINENTALNOG TURIZMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Samanta Kocijan
Dijana Vuković
Anica Hunjet
EMOCIJE U FOKUSU POTROŠNJE

Ivan Kelebuh
PREGLED KRETANJA POKAZATELJA U HRVATSKOM GOSPODARSTVU

 

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2019.

studeni 2018.
Broj stranica: 440

Cijena: 250,00 kn / 33,18 EUR