RADNI ODNOSI – AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

 

Razmatrajući značaj radnopravnih propisa, možemo zaključiti da je riječ o propisima koji imaju značajan utjecaj na svakodnevno poslovanje brojnih poslovnih subjekata, ali i na karijere i rad samih radnika. Slobodno možemo zaključiti da Zakon o radu (Nar. novine, br. 93/14 i 127/17) uz manji broj drugih propisa predstavlja središnji dio, odnosno srž pravnog sustava Republike Hrvatske.
S druge se strane susrećemo s čestim problemima primjene spomenutog zakona u praksi zbog njegove podnormiranosti u pojedinim dijelovima kojom se naišlo na dvosjekli mač – nedorečenost zakona i fleksibilnost uređenja radnih odnosa. Uloga pravnika, ali i svih drugih stručnjaka je upravo premostiti nedorečenost kako bi potencijalna fleksibilnost došla do punog izričaja, a, naravno, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i drugim propisima.
Ovaj zbornik stoga treba smatrati putokazom jer su autori svojim stručnim znanjem i pozivanjem na praksu hrvatskih sudova nastojali nadomjestiti nedostatak normi koji upravo dovodi do problema primjene u praksi.
Osim toga, pojedina poglavlja su odraz trenutka u kojem se nalazi hrvatsko društvo pa obrađuju mjere aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini i primjenu novih europskih propisa o zaštiti osobnih podataka.
Naposljetku se nadamo da će ovaj zbornik doista ispuniti svoj cilj i biti pomoćni alat za rad pravnika u praksi.

RADNI ODNOSI – AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Broj stranica: 232

Cijena: 100,00 kn / 13,27 EUR

IZ SADRŽAJA:

Darko Milković, mag. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Pojedina pitanja vezana uz otkaz ugovora o radu

mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
Primjena procesnih odredaba iz Zakona o radu i Zakona o parničnom postupku u radnom sporu

dr. sc. Marija Zuber, savjetnica-urednica, Računovodstvo i financije, Zagreb
Načini ispunjenja poslodavčevih novčanih obveza prema radniku

 

Marina Veljača, prof., v.d. rukovoditeljice, Odjel za aktivnu politiku zapošljavanja pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Zagreb
Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018. godini

Marko Trošelj, mag. iur., viši stručni suradnik u Službi za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove pri Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb
Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka