dodatak062018

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 85/15, 121/16 i 99/18)

ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 130/17)

Broj stranica: 106

Cijena: 50,00 kn

Naručite tekst zakona


dodatak052018

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 47/09)

ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17)

Broj stranica: 78

Cijena: 50,00 kn

Naručite tekst zakona


dodatak042018

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)

Broj stranica: 212

Cijena: 50,00 kn

Naručite tekst zakona


dodatak032018

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17)

Broj stranica: 124

Cijena: 50,00 kn

Naručite tekst zakona


dodatak022018

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17)

Broj stranica: 186

Cijena: 50,00 kn

Naručite tekst zakona


dodatak012018

ZAKON O RADU
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 93/14 i 127/17)Broj stranica: 86

Cijena: 50,00 kn

Naručite tekst zakona


 

dodatak012017

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)


Broj stranica: 95

Cijena: 50,00 kn

Naručite tekst zakona


dodatak012017

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 85/10-pročišćeni tekst i 5/14-narodna ustavotvorna inicijativa)

- Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
(Narodne novine, br. 49/02-pročišćeni tekst)

Broj stranica: 56

Cijena: 50,00 kn

Naručite tekst zakona


dodatak022017

ZAKON O GRADNJI
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 153/13 i 20/17)Broj stranica: 75

Cijena: 50,00 kn

Naručite tekst zakona


dodatak042017

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17)Broj stranica: 66

Cijena: 50,00 kn

Naručite tekst zakona


dodatak052017

ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15)


Broj stranica: 132

Cijena: 50,00 kn

Naručite tekst zakona


dodatak062017

OVRŠNI ZAKON
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14 i 73/17)


Broj stranica: 146

Cijena: 50,00 kn

Naručite tekst zakona


dodatak072017

ZAKON O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)

Broj stranica: 138

Cijena: 50,00 kn

Naručite tekst zakona


 

 

Dodatak082016

ZAKON O SUDOVIMA
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 28/13, 33/15,
82/15 i 82/16-Uredba)
 
 
 
 
 
 

Broj stranica: 46

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

dodatak072016

STEČAJNI ZAKON
 

(Narodne novine, br. 71/15)
 
 
 
 
 
 
 

Broj stranica: 134

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

dodatak062016

- ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
- ZAKON O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

(Urednički pročišćeni tekst)

- Narodne novine, br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14
- Narodne novine, br. 153/09, 56/13, 154/14-Uredba i 119/15-Uredba

Broj stranica: 52

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

dodatak052016

OPĆI POREZNI ZAKON
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15 i 44/16)
 
 
 
 
 
 

Broj stranica: 90

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

Dodatak042016

ZAKON O VODAMA
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)

Broj stranica: 122

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

Dodatak032016

POMORSKI ZAKONIK
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15)

Broj stranica: 252

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

Dodatak022016

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 41/14 i 110/15)
 

Broj stranica: 68

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

Dodatak012016

PREKRŠAJNI ZAKON
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 107/07,
39/13, 157/13 i 110/15)

Broj stranica: 117

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

 

Dodatak102015

ZAKON O POREZU NA DOHODAK
(Urednički pročišćeni tekst)

(“Narodne novine”, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13-Odluka USRH, 125/13, 148/13, 83/14-Odluka USRH i 143/14)
- PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK
(“Narodne novine”, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispr., 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14)

 

Broj stranica: 188

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

Dodatak092015

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
(Urednički pročišćeni tekst)

(“Narodne novine”, br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15)

 

 

 

 

 

Broj stranica: 270

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

Dodatak082015

ZAKON O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU
(Urednički pročišćeni tekst)

(“Narodne novine”, br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13-ispr., 9/15, 78/15 i 102/15)
- Direktiva 2008/48/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ
(Posebno izdanje na hrvatskom jeziku: Poglavlje 15 Svezak 013 str. 58 - 84 i SL L 133, 22.5.2008.)

Broj stranica: 117

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

Dodatak072015

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA
(Urednički pročišćeni tekst)

(“Narodne novine”, br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

 

 

 

 

 

Broj stranica: 245
 

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

Dodatak062015

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU
(Urednički pročišćeni tekst)

(“Narodne novine”, br. 152/08, 76/09, 80/11, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14)

 

 

 

Broj stranica: 178

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

Dodatak052015

KAZNENI ZAKON
(Urednički pročišćeni tekst)

(“Narodne novine”, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15-ispr.)

 

 

 

 

Broj stranica: 132

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

Dodatak042015

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
(Urednički pročišćeni tekst)

(“Narodne novine”, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

 

 

Broj stranica: 116

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

Dodatak032015

ZAKON O NASLJEĐIVANJU
(Urednički pročišćeni tekst)

(“Narodne novine”, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15)

- Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku
(“Narodne novine”, br. 135/03)

Broj stranica: 54

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

Dodatak022015

ZAKON O MIROVINSKOM OSIGURANJU
(Urednički pročišćeni tekst)

(“Narodne novine”, br. 157/13, 151/14-Uredba i 33/15)

 

Broj stranica: 80

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

Dodatak012015

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA
(Urednički pročišćeni tekst)

(“Narodne novine”, br. 67/08, 48/10-Odluka USRH, 74/11, 80/13, 158/13-Odluka USRH i 92/14)

Broj stranica: 124

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona


 

 

Dodatak012014

ZAKON O RADU
(Urednički pročišćeni tekst)

(“Narodne novine”, br. 93/14.)

Broj stranica: 88

Cijena: 50,00 kn
Nova cijena: 40,00 kn

Naručite tekst zakona