Zakonodavstvo
(RH i EU)


Postavite pitanje Uredničkom timu:

/ Glavna urednica
Pravnog portala ingbiro.com

Tijana Vujičić Boščić, dipl. iur.
e-mail: ingbiro@ingbiro.hr

/ Glavni urednik ING Registra
Krešimir Deban, dipl. iur.
e-mail: kdeban@ingbiro.hr

/ Glavna urednica EU i međunarodnog prava
Tatjana Gulin, dipl. oec.
e-mail: tgulin@ingbiro.hr

Kontinuitet u praćenju zakonodavstva od 1958.
Prvi redakcijski odbor: Petar Fio, dipl., oec, Ing, Jaromir Gregorić, William Karlovac, Mladen Korenić, Ing. Franjo Lučić, Tomislav Mokrović, Dr. Leopold Petirš, Ing. Kamilo Raguz, Ing. Sergej Sklevicky, dipl. oec. Bruno Svačina, Milivoj Šoštarić i Julijan Tomšić...

 

Sudska praksa
 


Postavite pitanje Uredničkom timu:

/ Glavni urednik
Ante Šumelj, dipl. iur.
e-mail: asumelj@ingbiro.hr

/Zamjenica glavnog urednika
Jasminka Hercigonja, dipl. iur.
e-mail: jhercigonja@ingbiro.hr

/Stručna redakcija
Suci VSRH –
Ana Garačić, dipl. iur,
Damir Kontrec, dipl. iur.

 

 

 

 

Hrvatska pravna revija


Postavite pitanje Uredničkom timu:

/ Glavni urednik
mr. sc. Hrvoje Momčinović

/ Zamjenica glavnog urednika
Marica Kuzmić, dipl. iur.
e-mail: mkuzmic@ingbiro.hr

/ Urednici
prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc
prof. dr. sc. Dario Đerđa
doc. dr. sc. Gabrijela Mihelčić
Krešimir Deban, dipl. iur.
Jasminka Hercigonja, dipl. iur.
Ante Šumelj, dipl. iur.
Tijana Vujičić Boščić, dipl. iur.

 

 

Redakcija
 


/ Informatička potpora
Božomil Milanović, inf.
e-mail: bmilanovic@ingbiro.hr

/ Redaktor
mr. sc. Snježana Jurišić
e-mail: sjurisic@ingbiro.hr

/ Lektor
Mirna Rudeš, prof.
e-mail: mrudes@ingbiro.hr

/ Prevoditelj
Zrinka Mlinarević, MA
e-mail: zmlinarevic@ingbiro.hr