Redovito u pravu.

H rvatska Pravna Revija – interdisciplinarni stručno-znanstveni časopis u elektroničkom obliku objavljuje aktualne teme iz pravne znanosti i prakse, ali i ekonomska i šira društvena pitanja obrađena od strane znanstvenika, stručnjaka i praktičara.

 

Prednosti za pretplatnike
aktualnosti iz pravne prakse
kritike postojećih i prijedlozi za optimalna zakonodavna rješenja
mišljenja i iskustva praktičara u primjeni propisa
znanstveni i stručni radovi iz pravne i komplementarne društvene problematike
prikazi i osvrti na domaće i strane knjige
tematski brojevi posvećeni specijalnim temama
prominentni poznati, ali i odabrani mladi još neafirmirani autori
informacije o pravnoj publicistici objavljenoj u zemlji i inozemstvu
odgovori priznatih pravnih stručnjaka na pitanja o primjeni pojedinih pravnih normi

+ dodana vrijednostStalna pomoć urednika i savjetnika.

 

Pregled sadržaja Hrvatske pravne revije za: 2016. ::: 2017. ::: 2018. ::: 2019. ::: 2020.

Impresum Hrvatske pravne revije (on-line izdanje)

Arhiva Hrvatske pravne revije (za pristup arhivi potrebna prijava)

Hrvatska pravna revija

Redovito u pravu.

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Svi stručni članci u HPR-u povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te komplementarnom sudskom praksom.