P odrška koju nude savjetodavne usluge POSLOVNOG KONZALTINGA, kreativno razmišljanje i cjeloviti pristup u potpunosti omogućuju našim klijentima sigurno, visokokvalitetno i dugoročno rješenje i rezultate koji mu donose konkurentnu prednost i jačanje tržišne pozicije. Ekonomski konzalting pruža široki spektar usluga.

slika

"Kreativno razmišljanje i cjeloviti pristup u potpunosti omogućuju našim klijentima

sigurno, visokokvalitetno i dugoročno rješenje"

Ekonomski konzalting

Inženjerski biro d.d. je društvo specijalizirano za pružanje sljedećih usluga:
− poslovnog savjetovanja pri spajanju i preuzimanju kompanija ("mergers & acquisitions") za investitore i za prodavatelje koje obuhvaća:

 • izradu informacijskog memoranduma
 • izradu financijskog, komercijalnog i poreznog due diligencea
 • izradu analize poslovanja
 • izradu procjene vrijednosti poduzeća, udjela, dionica
 • obavljanje potrebnih predradnji za prodaju društva
 • pomoć pri pronalaženju potencijalnih investitora
 • izradu konačne strukture transakcije i transakcijskih dokumenata
 • obavljanje pripremnih aktivnosti vezano za održavanje skupština i izbor novih organa u društvima
 • provedbu donesenih odluka u trgovačkom registru.

 

Usluge ekonomskog konzaltinga uključuju i:

 • izradu analize poslovanja i vrednovanje poduzeća
 • izradu razvojnih studija društva za potrebe restrukturiranja, novog zaduživanja kod financijskih institucija i sl.
 • financijsko, operativno i vlasničko restrukturiranje
 • pripremu projekata za financiranje bespovratnim potporama iz EU fondova i ostalih izvora
 • izradu investicijskih studija za potrebe investitora
 • izradu studija gospodarske opravdanosti ulaganja za javni sektor.

Pravni konzalting

Usluge pravnog konzaltinga uključuju:

 • izradu pravnih due diligencea
 • organiziranje i izvođenje stručnih (općih i tematskih) savjetovanja, seminara i radionica s problematikom koja se odnosi na upravljanje društvom i njegovim poslovnim funkcijama, praktičnu primjenu propisa svih područja građanskog prava, trgovačkog prava, radnog i ostalih grana prava
 • organiziranje specijalističkih savjetovanja za potrebe naših poslovnih partnera
 • pružanje konzultacijskih usluga gospodarskim subjektima u primjeni zakona i drugih propisa iz raznih pravnih područja, izdavanje redovitih stručnih časopisa, zbornika radova, autorskih knjiga i priručnika kojima se promiče pravna teorija i prati relevantna stručna praksa.

Organizacijski konzalting

Djelokrug rada organizacijskog konzaltinga uključuje:

 • snimku, analizu i dijagnostiku postojećeg stanja organizacije poslovanja poslovnih i drugih sustava
 • analizu postojećih organizacijskih propisa i usuglašavanje s novim organizacijskim rješenjima
 • izradu projekata nove organizacije
 • izradu programa uvođenja novih organizacijskih rješenja s ciljem unapređenja organizacije poslovanja
 • izradu pravilnika o organizaciji
 • izradu pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta
 • izradu pravilnika o radu
 • izradu tehničkog due diligencea
 • procjenu vrijednosti materijalne imovine poduzeća (oprema, nekretnine).

 

U due diligence postupcima i procjeni vrijednosti poduzeća Inženjerski biro d.d. ima stručnu potporu ovlaštenih revizorskih kuća, društava-kćeri iz Rijeke i Zadra.
Timovi Inženjerskog biroa kreiraju se za potrebe projektnog zadatka, kombiniranjem vlastitih savjetnika iz područja ekonomije, prava i organizacije i vanjskih stručnjaka i eksperata za pojedina specijalistička područja i znanja, s ciljem davanja optimalne usluge po mjeri klijenta.