Najava savjetovanja

Ekonomska politika
Hrvatske u 2019.

7. - 9. studenoga 2018.
Grand Hotel Adriatic
Opatija

 

Ikonica HDE 2018-2019 Više                  Ikonica HDE 2018-2019 Program

Ikonica HDE 2018-2019 Prijava             Ikonica HDE 2018-2019 Sponzori