Najava savjetovanja

VODKOM 2019

 

18. – 20. rujna 2019.
Grand Hotel Adriatic
Ulica maršala Tita 200
Opatija

 

 

Više       Prijava      

 

 

 


 

Najava savjetovanja

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE I PRIPREMA POSTUPKA JAVNE NABAVE, JEDNOSTAVNA NABAVA, PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA

25. rujna 2019.
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a, 10000 Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 9.00 sati.

Više       Prijava      


 

Najava savjetovanja

Radionica
IZMJENE PREKRŠAJNOG ZAKONA S POSEBNIM OSVRTOM NA BITNE POVREDE ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA NA KOJE VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE PAZI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

26. rujna 2019.
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a, 10000 Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 10.00 sati.

Više       Prijava      


 

Najava savjetovanja

Radionica
NOVINE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU I PRIMJENA NOVOGA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

3. listopada 2019.
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a, 10000 Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 10.00 sati.

 

Više       Prijava      

 

 

 


 

Radionica

Radionica
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU I REVIZIJSKA NOVELA – PRAKTIČNI SAVJETI I UPUTE

10. listopada 2019.
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a, 10000 Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 10.00 sati.

 

Više       Prijava      


 

Najava savjetovanja

EKONOMSKA POLITIKA
HRVATSKE U 2020.

6. – 8. studenoga 2019.
Grand Hotel Adriatic
Opatija

 

Više       Prijava