rujna

Najava savjetovanja

Program usavršavanja
iz područja javne nabave
NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI I PRAKSA DKOM-a PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

14. rujna 2017. (četvrtak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 9.00 sati.

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

 

Program       Prijava

 


 rujna

Najava savjetovanja

NOVELA OVRŠNOG
ZAKONA – 2017.

15. rujna 2017. (petak)
Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 9.30 sati.

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj u srpnju 2017. godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona.
Ovršni zakon (Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16) donesen je s ciljem ubrzanja, djelotvornosti i ekonomičnosti ovršnog postupka te rasterećenja sudova, a zajedno sa Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (nar. nov., br. 91/10 i 112/12) čini zakonodavni okvir za provedbu izvansudske ovrhe koju u najvećoj mjeri provodi FINA.
Prvom značajnijom Novelom Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 93/14) nastojao se postići isti cilj, dok se ovom posljednjom Novelom iz 2017. godine nastoje ukloniti uočene manjkavosti i zlouporabe izvansudske ovrhe te zaštititi socijalno najugroženije kategorije građana.
Na savjetovanju će se kroz izlaganja pojedinih predavača dati cjelovit prikaz promjena koje donosi ova posljednja Novela Ovršnog zakona donesena u srpnju 2017. godine.

 

Program       Prijava