Najava savjetovanja

EKONOMSKA POLITIKA
HRVATSKE U 2020.

 

6. – 8. studenoga 2019.
Grand Hotel Adriatic
Opatija

 

Više       Prijava