lipnja

Najava savjetovanja

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE
– IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI
– POPUNJAVANJE ESPD OBRASCA

2. lipnja (petak) 2017.
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 9,00 sati

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati). Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja...

 

PROGRAM       PRIJAVA