SNIMKA WEBINARA
Plaća i novine u provedbi ovrhe na plaći uslijed pandemije
Kupi snimku

 

Doznajte kako posebne okolnosti uzrokovane pandemijom utječu na isplatu plaće i naknadu plaće radnicima prema Zakonu o radu te novine u provedbi ovrhe na plaći prema izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

WEBINAR

Trajanje: približno 90 minuta

Cilj webinara:
Svrha webinara je pojasniti kako posebne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19 utječu na isplatu plaće i naknadu plaće radnicima prema Zakonu o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19). Razmatraju se i novine u provedbi ovrhe na plaći uslijed pandemije prema izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 46/20), dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 47/20) i prema Zakonu o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (Narodne novine, br. 53/20).
Izlaganje će se potkrijepiti korisnim primjerima iz sudske prakse kojima se predočuju stajališta sudova po pitanju specifičnih situacija, kao što su ugovorna zabrana natjecanja, sudski raskid ugovora o plaći, dospjela, a neisplaćena plaća, kriterij za određivanje plaće i smanjenje plaće.

Kome je webinar namijenjen?
√ Odvjetnicima
√ Korporativnim pravnicima
√ Sucima
√ Javnim bilježnicima
√ Pravnim zastupnicima trgovačkih društava
√ Pravnicima i zastupnicima pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
√ Jedinicama lokalne i područne samouprave i svim drugim poslovnim subjektima
√ Fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju poslovnu djelatnost

Predavač

Predavač

Ivan Toth, mag. iur.


Urednik – savjetnik za pravne poslove u Inženjerskom birou d.d.

PROGRAM

Doznajte što Vas očekuje.

 

1. Određivanje plaće prema Zakonu o radu

2. Novčane obveze poslodavca prema radniku

- Vrste novčanih primitaka radnika prema izvorima prava
- Plaća i naknada plaće
- Naknada troškova koji radniku nastaju pri obavljanju poslova
- Nagrade, potpore i otpremnine i drugi primici

3. Obveza plaće i isplata naknade plaće u novcu
- Dospijeće plaće, naknade plaće i drugih novčanih prava radnika
- Rok za isplatu plaće i ostalih novčanih primitaka
- Zastara novčanih potraživanja radnika

4. Isplata neto plaće i drugih primitaka radnika

5. Obveze poslodavca prema propisima kojima je uređena ovrha i zaštita radnikovih primanja od ovrhe

6. Izazov isplate plaće u uvjetima pandemije COVID-19


6.1. Potpore za očuvanje radnih mjesta
- Neplaćeni dopust
- Prekid rada
- Nejednak raspored radnog vremena
- Smanjenje radnog vremena

6.2. Izmjene i dopune Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 46/20) i dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 47/20)

6.3. Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (Narodne novine, br. 53/20)

7. Primjeri iz sudske prakse
- Ugovorna zabrana natjecanja – pitanje isplate plaće kada radnik radi kod dva poslodavca koji obavljaju istu djelatnost
- Sudski raskid ugovora o plaći
- Dospjela, a neisplaćena plaća
- Kriterij za određivanje plaće
- Smanjenje plaće

8. Odgovori na pitanja sudionika webinara

 

Upute

Doznajte kako se prijaviti i sudjelovati na webinaru.

Osnovne pretpostavke za pristup i sudjelovanje na webinaru:
• na računalo nije potrebno instalirati nikakav dodatan program. Dovoljno je kliknuti link koji ćete dobiti na Vaš osobni e-mail;
• webinari se mogu pratiti putem stolnog računala, prijenosnog računala, tableta i pametnog telefona;
• potrebna je širokopojasna internetska veza (žičana ili bežična);
• potreban je zvučnik (integrirani ili vanjski povezan putem USB kabla ili bluetootha).

CIJENA

Pogledajte ponudu.

Cijena snimke webinara iznosi 300,00 kn s uključenim PDV-om.

 

 

image01

twitter    facebook    linkedin    youtube

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875