UGOVOR O OSIGURANJU –

KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

 

Marijan Ćurković

Autor Marijan Ćurković apsolutni je broj jedan hrvatskoga prava osiguranja i spada u jako mali broj velikih stručnjaka za koje vrijedi latinska izreka nomen est omen (ime je znak).
To nije ni čudno ako se zna da je Marijan Ćurković onaj tko je u svojem radnom vijeku bio u čelništvu dvaju najvećih hrvatskih osiguravatelja i tko je istodobno jedini profesor prava osiguranja kojemu je pravo osiguranja temeljni i jedini interes. Svi, baš svi koji su posljednjih dvadesetak godina stekli doktorat znanosti na području prava osiguranja u Republici Hrvatskoj imali su Marijana Ćurkovića za mentora. SAPIENTI SAT!!!

Osim klasičnoga komentara odredaba Zakona o obveznim odnosima (dalje: ZOO) o ugovoru o osiguranju, mnoge odredbe ZOO-a komentirane su i tumačene s aspekta svakodnevnih sporova koji se u vezi s tumačenjem teksta ZOO-a, koji je objektivno zakon iz 1978. (jer ZOO 2005. u ugovoru o osiguranju nije gotovo ništa mijenjao), a koji su proizišli iz činjenice da mnogi osigurateljni instituti koji su danas u uporabi vezano za nove proizvode osiguranja u vrijeme donošenja ZOO-a nisu ni postojali. To se posebno odnosi na materiju informiranja potrošača, nove klauzule u osiguranju od odgovornosti, kao što su ravnopravnost spolova kod određivanja premija, sloboda izbora odvjetnika, klauzula claim’s made i sl., te na području osiguranja osoba – investicijsko osiguranje života, sudjelovanje korisnika/ugovaratelja osiguranja u dobiti osiguratelja, korištenje genetike od strane osiguratelja i sl. Nadalje, karakteristika ovoga komentara ZOO-a jest i njegovo povezivanje s odredbama Zakona o osiguranju, koji – silom EU prava – postaje značajan materijalnopravni izvor i za ugovor o osiguranju, posebno u određivanju odnosa između osiguratelja i posrednika, posrednika i ugovaratelja osiguranja itd.

Iz recenzije prof. dr. sc. Hrvoja Kačera

 

 

UGOVOR O OSIGURANJU – KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Broj stranica: 284

Cijena: 150,00 kn / 19,91 EUR