NOVINE I AKTUALNA PITANJA

IZ RADNIH ODNOSA – 2017.

 

Zbornik radova NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA – 2017., u izdanju Inženjerskog biroa d.d., Zagreb, sadrži autorske radove u kojima se daje prikaz načina primjene pojedinih odredaba Zakona o obveznim odnosima u radnim odnosima, aktualne sudske prakse u odnosu na otkaz ugovora o radu zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) i smanjenja radne sposobnosti, nove prakse u postupanju inspektora rada te novog tretmana primitaka članova uprave trgovačkih društava i izvršnih direktora prema novim poreznim propisima od 1. siječnja 2017. Poseban prilog Zborniku radova je PREGLED NOVIH PROPISA IZ PODRUČJA RADNOSOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA i prezentacije autora na CD-u.

Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa – 2017.

ožujak 2017.
Broj stranica: 207

Cijena: 100,00 kn / 13,27 EUR

IZ SADRŽAJA:

Darko Milković, dipl. iur.
PRIMJENA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA U RADNIM ODNOSIMA

mr. sc. Iris Gović Penić
AKTUALNOSTI KOD OTKAZIVANJA UGOVORA O RADU VEZANIH UZ PRIVREMENU NESPOSOBNOST ZA RAD

Ilija Tadić, dipl. iur.
UPRAVNE I PREKRŠAJNE MJERE INSPEKTORA RADA PROPISANE ZAKONOM O RADU

 

dr. sc. Marija Zuber
PLAĆA I DRUGI PRIMICI ČLANOVA UPRAVE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, IZVRŠNIH DIREKTORA I UPRAVITELJA ZADRUGAPrilog:
Alen Bijelić, mag. iur.
– PREGLED NOVIH PROPISA IZ PODRUČJA RADNOSOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA
– prezentacije autora – CD