OSIGURANJE OD IZVANUGOVORNE I

UGOVORNE (PROFESIONALNE) ODGOVORNOSTI

 

AUTOR: prof. dr. sc. Marijan Ćurković

Osiguranje od odgovornosti ima vrlo mnogo specifičnosti u odnosu na ostala imovinska osiguranja, što nekima daje osnovicu za tripartitnu diobu u sustavu osiguranja u kojoj bi osiguranje od odgovornosti činilo posebnu vrstu osiguranja. No prevladava mišljenje da osiguranje od odgovornosti nije tertium genus osiguranja u odnosu na osiguranje imovine i osoba, već da je to jedna specifična podvrsta imovinskog osiguranja, a ta specifičnost proizlazi iz specifičnosti rizika koji se osigurava (a to je potencijalni odštetni zahtjev treće osobe prema osiguraniku iz njegove specifične djelatnosti koja je na apstraktan način opisana u ugovoru o osiguranju). Osiguranje od odgovornosti ne odnosi se na jamstvo za neku stvar ili osobu (in se i per se), nego na pravni odnos povezanosti osiguranika sa stvarju ili s djelatnošću, kao što su to primjerice vlasništvo stvari (ili životinja), uporaba neke stvari, posjed stvari, čuvanje stvari (ili životinja), obavljanje neke opasne djelatnosti, sportske aktivnosti, lov, vođenje i upravljanje poduzećima, i sl.

Osiguranje od izvanugovorne i ugovorne (profesionalne) odgovornosti

ožujak 2015.
Broj stranica: 274

Cijena: 150,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn

STRUKTURA KNJIGE:

SADRŽAJ
PREDGOVOR
KRATICE
I. DIO - OPĆENITO O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU
Glava prva - Uvodna razmatranja
Glava druga - Odgovornost za štetu
Glava treća - Osiguranje od profesionalne odgovornosti i osiguranje od opće/javne odgovornosti
Glava četvrta - Pravna vrela za ugovor o osiguranju od odgovornosti
II. DIO - UGOVOR O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI
III. DIO - POSEBNA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU
LITERATURA
POJMOVNIK