NOVELA OVRŠNOG ZAKONA – 2017.

 

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj u srpnju 2017. godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17). Ovršni zakon (Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16) donesen je s ciljem ubrzanja, djelotvornosti i ekonomičnosti ovršnog postupka te rasterećenja sudova, a zajedno sa Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 91/10 i 112/12) čini zakonodavni okvir za provedbu izvansudske ovrhe koju u najvećoj mjeri provodi FINA. Prvom značajnijom Novelom Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 93/14) nastojao se postići isti cilj, dok se ovom posljednjom Novelom iz 2017. godine nastoje ukloniti uočene manjkavosti i zlouporabe izvansudske ovrhe te zaštititi socijalno najugroženije kategorije građana.

Zbornik radova "Novela Ovršnog zakona – 2017." u izdanju Inženjerskog biroa d. d., Zagreb, sadrži autorske radove u kojima se daje cjelovit i sveobuhvatan prikaz promjena u uređenju pojedinih instituta koje donosi Novela Ovršnog zakona iz 2017. godine prikazujući izmjene i dopune odredaba kojima se izravno pojedini instituti uređuju te odredaba s kojima su pojedini instituti na posredan način sustavno povezani.

Novela Ovršnog zakona – 2017.

rujan 2017.
Broj stranica: 189

Cijena: 80,00 kn / 10,62 EUR

IZ SADRŽAJA:

Mihajlo Dika, professor emeritus
• NOVELA OVRŠNOG ZAKONA OD 14. SRPNJA 2017. - opći pregled
• O NOVOM UREĐENJU INSTITUTA ZADUŽNICE I BJANKO ZADUŽNICE


dr. sc. Aleksandra Maganić
• NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE I PROVEDBU OVRHE
• PRAVNI LIJEKOVI I DRUGA PRAVNA SREDSTVA U OVRŠNOM POSTUPKU


Slavica Garac, dipl. iur.
• OVRHA NA NEKRETNINI RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE
• PREKOGRANIČNA NAPLATA DUGA U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA (Uredba /EU/ br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa)


 

prof. dr. sc. Eduard Kunštek
• O PRAVU NA DOM – RECENTNA DOGAĐANJA

Vinka Ilak, dipl. iur.
• NOVA PRAVILA U PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Prilog CD:
– Urednički pročišćeni tekst Ovršnog zakona
– Urednički pročišćeni tekst Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
– Uredba (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa