AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I

UPRAVNOGA SUDOVANJA

 

Zbornik radova "Aktualnosti upravne prakse i upravnoga sudovanja" u izdanju Inženjerskog biroa d.d. sadrži autorske radove eminentnih stručnjaka upravnog i službeničkog prava u kojima se daje prikaz načina primjene pojedinih instituta Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09), Zakona o upravnim sporovima (Narodne, novine, br. 20/10, 143/12, 152/14), Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05 do 1/15-Uredba) i Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11) te se na temelju iskustva u njihovoj primjeni analiziraju uočeni problemi i daju prijedlozi de lege ferenda.

Aktualnosti upravne prakse i upravnoga sudovanja

listopad 2015.
Broj stranica: 273

Cijena: 105,00 kn
Nova cijena: 80,00 kn

IZ SADRŽAJA:

dr. sc. Zoran Pičuljan
O PROVEDBI, PRIMJENI I PROMJENI UPRAVNOG I SLUŽBENIČKOG ZAKONODAVSTVA

Eva Kompes, dipl. iur.
PRIMJENA TEMELJNIH INSTITUTA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

prof. dr. sc. Dario Đerđa
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU - QUO VADIS

Ante Galić, dipl. iur.
UTJECAJ NOVELA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA NA OVLASTI SUDA U UPRAVNOM SPORU

Lidija Rostaš-Beroš, dipl. iur.
ODGODNI UČINAK TUŽBE I PRIVREMENE MJERE U UPRAVNOM SPORU

 

Božidar Horvat, dipl. iur.
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU U UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI

Sanda Pipunić, dipl. iur.
PRIMJENA TEMELJNIH INSTITUTA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Sanja Pintar Gotal, dipl. iur.
PRIMJENA SLUŽBENIČKOG ZAKONODAVSTVA U PRAKSI ODBORA ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Anita Markić, dipl. iur.
PRAVNI STATUS DUŽNOSNIKA I NJIHOVE OVLASTI U SLUŽBENIČKIM ODNOSIMA

dr. sc. Alen Rajko
ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA PRED UPRAVNIM SUDOVIMA