EKONOMSKA POLITIKA

HRVATSKE U 2018.

 

IZ SADRŽAJA:

Ljubo Jurčić
SVJETSKO GOSPODARSTVO DESET GODINA NAKON KRIZE

Josip Tica
GOSPODARSTVO HRVATSKE U RAZDOBLJU NAKON OSAMOSTALJENJA

Hrvoje Šimović
POTRAGA ZA OPTIMALNIM I EFIKASNIM JAVNIM FINANCIJAMA U HRVATSKOJ: OD REFORMI DO ZADUŽIVANJA

Ljubo Jurčić
Antea Barišić
ANALIZA TEKUĆEG RAČUNA PLATNE BILANCE REPUBLIKE HRVATSKE

Ljubo Jurčić
Anita Čeh Časni
Martina Basarac Sertić
IZVOZ REPUBLIKE HRVATSKE U POSLJEDNJIH 25 GODINA

Branimir Lokin
GOSPODARSKI RAST – NEKA SUSTAVNO-INSTITUCIONALNA PITANJA

Mato Crkvenac
25 GODINA HRVATSKOGA GOSPODARSTVA I KAKO DALJE

Goran Buturac
PROIZVODNJA HRANE I PIĆA U HRVATSKOJ: PRODUBLJIVANJE KRIZE ILI OPORAVAK?

Ana Vizjak
Elvis Mujačević
Maja Vizjak
UTJECAJ MEHANIZMA RJEŠAVANJA SPOROVA IZMEĐU ULAGAČA I DRŽAVA NA MEĐUNARODNO POSLOVANJE

Gordana Sekulić
Dragan Kovačević
Damir Vrbić
Vladislav Veselica
Dominik Kovačević
STRATEŠKA ULOGA NAFTOVODA U OPSKRBI EUROPSKE UNIJE ENERGIJOM

Marko Perić
INOVIRANJE POSLOVNIH MODELA PODUZEĆA KAO POTICAJ RAZVOJU

Dijana Vuković
Maja Pofuk
Anica Hunjet
OSJETILNI MARKETING I NJEGOV UTJECAJ NA PONAŠANJE POTROŠAČA PRILIKOM KUPNJE

Jasminka Samardžija
DISKRIMINATIVNA ANALIZA KARAKTERISTIKA LIČNOSTI LIDERA I LIDERICA NA UZORKU POPULACIJE HRVATSKE

Spomenka Tomek-Roksandić i suradnici
MISIJA SREBRNE EKONOMIJE – DOPRINOS SURADNJE GERONTOLOGIJE S HRVATSKIM DRUŠTVOM EKONOMISTA / UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA STARIJIH (HRVATSKA, 2002. – 2017.)

Ivan Kelebuh
PREGLED KRETANJA POKAZATELJA U HRVATSKOM GOSPODARSTVU

EKONOMSKA POLITIKA HRAVTSKE U 2018.

studeni 2017.
Broj stranica: 468

Cijena: 150,00 kn / 19,91 EUR