UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA – NOVI PROPISI I POSTUPANJE U PRAKSI, 2017.

 

Zbornik radova UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA – NOVI PROPISI I POSTUPANJE U PRAKSI, 2017., u izdanju Inženjerskog biroa d.d., Zagreb, sadrži autorske radove u kojima se daje prikaz novina koje donose novi propis iz područja gradnje, prostornog uređenja, legalizacije zgrada, procjene vrijednosti nekretnina, izvlaštenja, koncesija, upisa građevina u postupku Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra te Bazi zemljišnih podataka te načina primjene ovih propisa.

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA - NOVI PROPISI I POSTUPANJE U PRAKSI, 2017.

listopad 2017.
Broj stranica: 249

Cijena: 150,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn

IZ SADRŽAJA:

Josip Bienenfeld, dipl. iur.
NOVELE ZAKONA O GRADNJI, ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

mr. sc. Željko Uhlir
PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA U POSTUPCIMA IZVLAŠTENJA I PRIJENOSU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVO JLP(R) SAMOUPRAVE

dr. sc. Nina Perko
KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVJETLU NOVOG ZAKONA O KONCESIJAMA

Ana Marija Končić
PRIJAVNI LIST KAO PREDMET ODLUČIVANJA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU

ZAKON O GRADNJI
(Urednički pročišćeni tekst, Nar. nov., br. 153/13, 20/17)


ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU
(Urednički pročišćeni tekst, Nar. nov., br. 153/13, 65/17)


 

 

Prilog:
CD s urednički pročišćenim tekstovima propisa:
         – Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12, 143/13, 65/17)
         – Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14, 69/17)
         – Zakona o cestama (Nar. nov., br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/1392/14)
         – Zakona o željeznici (Nar. nov., br. 94/13, 148/13, 120/14, 73/17)
         – Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Nar. nov., br. 158/03, 100/04,141/06, 38/09, 123/11, 56/16)
         – Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)