NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG

ZAKONODAVSTVA - 2015.

 

Zbornik radova NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA - 2015., u izdanju Inženjerskog biroa d.d., Zagreb, 2015., sadrži autorske radove u kojima se daje prikaz novina u sadržaju novih podzakonskih propisa koje donosi ministar rada i mirovinskog sustava na temelju novog Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14). U odnosu na primjenu novog Zakona o radu, u Zborniku radova objavljena su aktualna mišljenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava o primjeni pojedinih instituta novog Zakona o radu, posebno je obrađen novi institut ustupanja radnika povezanom poslodavcu, institut otkaza ugovora o radu te aktualna pitanja i sudska praksa u odnosu na institut zaštite prava iz radnog odnosa. Zbornik radova također donosi sažeti prikaz poticaja za zapošljavanje koje dodjeljuje Hrvatski zavod za zapošljavanje u skladu sa Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. te prikaz novina koje donosi novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13, 152/14) i nova Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 151/14).

Novi propisi radnog i socijalnog zakonodavstva - 2015.

ožujak 2015.
Broj stranica: 172

Cijena: 105,00 kn
Nova cijena: 80,00 kn

IZ SADRŽAJA:

Marina Kasunić Peris, univ. spec. stud. eur.
- PROMJENE U PROVEDBENIM PROPISIMA IZ ZAKONA O RADU
- MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PRIMJENI POJEDINIH INSTITUTA ZAKONA O RADU


Mirjana Rađenović, dipl. oec.
- NOVOSTI U MIROVINSKOM SUSTAVU U 2015. - PREZENTACIJA

Tatjana Dalić, dipl. polit.
- CILJEVI NOVOG ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM I POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
- POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE KOJE MOGU KORISTITI ISKLJUČIVO POSLODAVCI IZ PRIVATNOG SEKTORA


mr. sc. Iris Gović Penić
- PRIVREMENO USTUPANJE RADNIKA U S NJEGOVIM POSLODAVCEM POVEZANO TRGOVAČKO DRUŠTVO
- NOVOSTI KOD PRESTANKA UGOVORA O RADU


Darko Milković, dipl. iur.
- OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

Prilozi Zborniku radova su:

- Ogledni primjer pravilnika o radu usklađen s novim Zakonom o radu
- Urednički pročišćeni tekst Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13, 151/14-Uredba) - CD
- Urednički pročišćeni tekst Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13, 152/14) – CD.