NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI I

NOVI ZAKON O KONCESIJAMA

 

Novim Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) kao opće normativnim okvirom kojim se uređuje sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2017. nacionalno zakonodavstvo usklađuje se s direktivama EU te se ubrzava provedba, povećava učinkovitost postupaka javne nabave i omogućuje povećanje broja sudionika u postupcima javne nabave osobito malih i srednjih poduzetnika (korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, ESPD-a, smanjenje troškova, korištenje elektroničke dokumentacije, uvođenje novih vrsta postupaka i načina javne nabave, izmjene u odnosu na izuzeća, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi, bolje ostvarivanje pravne zaštite i veća kontrola naručitelja pri provedbi postupaka javne nabave). Radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s novim direktivama EU Vlada Republike na sjednici održanoj 19. siječnja 2017. utvrdila je i Prijedlog novog Zakona o koncesijama kojim se predviđa uravnotežen i fleksibilan pravni okvir za davanje koncesija koji će osigurati učinkovit i transparentan pristup tržištu svim gospodarskim subjektima kao i učinkovitu pravnu zaštitu koja daje prednost javnim ulaganjima u infrastrukturne i strateške projekte.

Zbornik radova "NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI I NOVI ZAKON O KONCESIJAMA", u izdanju Inženjerskog biroa d.d., Zagreb, siječanj 2017., sadrži autorske radove u kojima se daje prikaz novina koje donose novi Zakon o javnoj nabavi i Prijedlog novog Zakona o koncesijama.

Prilog Zborniku radova je CD koji sadrži tekst novog Zakona o javnoj nabavi.

Novi Zakon o javnoj nabavi i novi Zakon o koncesijama

siječanj 2017.
Broj stranica: 191

Nova cijena: 90,00 kn / 11,94 EUR

IZ SADRŽAJA:

Ivan Palčić, dipl. iur.
NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI – PREGLED KLJUČNIH NOVINA I NAJVAŽNIJIH INSTITUTA PRVOG DIJELA ZJN 2016.

Ante Loboja, dipl. iur.
POSTUPCI JAVNE NABAVE ODNOSNO DODJELE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI PREMA ZJN 2016.

Nina Čulina, dipl. oec.
• KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
• OGRANIČENI POSTUPAK JAVNE NABAVE (JAVNI NARUČITELJI)
• NOVE TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU NABAVU

 

Zoran Vuić, dipl. iur.
PRAVNA ZAŠTITA I NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Iva Gašparić, dipl. oec.
ZAKON O KONCESIJAMA