PRIMJENA ZAKONA O RADU IZ 2014. I

NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA

 

Zbornik radova PRIMJENA ZAKONA O RADU IZ 2014. I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA, u izdanju Inženjerskog biroa d.d., Zagreb, 2016., sadrži autorske radove u kojima se kroz prikaz mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava i aktualne sudske prakse obrađuju instituti Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14) i podzakonskih propisa za provedbu ovog Zakona, u čijoj jednoipolgodišnjoj primjeni još uvijek ima najviše dvojbi (ugovor o radu, radno vrijeme, odmori i dopusti, otkazivanje ugovora o radu s posebnim osvrtom na primjenu instituta probnog rada, kolektivnog viška radnika, dostave, otkaznog roka) te druga aktualna pitanja radnoga prava koja se odnose na ostvarivanje novčanih prava radnika u sudskim i ovršnim postupcima - način obračuna propisanih javnih davanja (doprinosa, poreza na dohodak i prireza), ovrhu na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima u 2016. godini te novine u odnosu na radničko vijeće. Poseban prilog Zborniku radova je PREGLED NOVIH PROPISA IZ PODRUČJA RADNOSOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA.

Primjena Zakona o radu iz 2014. i novih Podzakonskih propisa

ožujak 2016.
Broj stranica: 169

Cijena: 80,00 kn / 10,62 EUR

IZ SADRŽAJA:

Irena Cvitanović, dipl. iur.
PRIMJENA ZAKONA O RADU (Nar. nov., br. 93/14) I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA ZA PROVEDBU ZAKONA O RADU

mr. sc. Iris Gović Penić
OTKAZIVANJE UGOVORA O RADU - AKTUALNA SUDSKA PRAKSA PREMA NOVOM ZAKONU O RADU (Nar. nov., br. 93/14)

dr. sc. Marija Zuber
OSTVARIVANJE NOVČANIH PRAVA RADNIKA U SUDSKIM I OVRŠNIM POSTUPCIMA - FISKALNI ASPEKT

mr. sc. Darko Terek
- OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA U 2016. GODINI
- NOVINE KOD IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE


PRILOG:

Tijana Vujičić Boščić, dipl. iur.
PREGLED NOVIH PROPISA IZ PODRUČJA RADNOSOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA