EKONOMSKA POLITIKA

HRVATSKE U 2017.

 

IZ SADRŽAJA:

Ljubo Jurčić
Hrvatsko gospodarstvo i svjetsko okruženje

Josip Tica
Tomislav Globan
Vladimir Arčabić
Efikasnost monetarne politike u uvjetima financijske globaliziranosti

Goran Buturac
Ekonomija u uvjetima visoke zaduženosti: slučaj Hrvatske

Sandra Bebek
Guste Santini
Procjena poreznog opterećenje hrvatskoga gospodarstva

Branimir Lokin
Nacionalno bogatstvo

Ljubo Jurčić
Anita Čeh Časni
Osobna potrošnja u Hrvatskoj

Gordana Sekulić
Dragan Kovačević
Vladislav Veselica
Damir Vrbić
Dorotea Čapo
Dominik Kovačević
Republika Hrvatska u globalnom svijetu nafte

 
 


 

 

Ante Rončević
Srećko Bihar
Hrvatske akvizicije u inozemstvu kao oblik izravnih ulaganja

Ana Vizjak
Ljiljana Katičić
Maja Vizjak
Pregovori o transatlantskoj trgovini i ulaganju (TTIP) i regulacija financijskog tržišta

Jože Perić
Zvonimira Šverko Grdić
Prilagodba klimatskim promjenama uz pomoć ekonomskih instrumenata

Ana-Marija Grbus
Marko Perić
Uporaba menadžerskih alata u kontekstu projekata financiranih od strane Europske unije

Ljiljana Zmijanović
Rizici održivog upravljanja zaštićenim područjima

Spomenka Tomek-Roksandić i suradnici
Socioekonomski i gerontotehnološki inovacijski programi kao doprinos razvoju srebrne ekonomije

Ivan Kelebuh
Pregled kretanja pokazatelja u hrvatskom gospodarstvu

Ekonomska politika Hrvatske u 2017.

studeni 2016.
Broj stranica: 410

Nova cijena: 150,00 kn / 19,91 EUR