AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I

UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2016.

 

Zaštita tržišnog natjecanja u Europskoj uniji ima iznimnu važnost, prije svega radi zaštite tržišnih prava i sloboda svakog poduzetnika, ali posebno i radi zaštite prava potrošača. Jedan od ključnih instrumenata stvaranja jedinstvenog unutarnjeg tržišta Europske unije su pravila zaštite tržišnog natjecanja, koja su sadržana i u primarnim i u sekundarnim izvorima prava Europske unije. Isto vrijedi i za neka druga područja – javnu nabavu i dodjelu koncesija, pri čemu su područja javne nabave i dodjele koncesija trenutno posebno aktualna zato što su uređena trima “novim” direktivama koje su sve trebale biti pretočene u domaće zakonodavstvo do 18. travnja 2016., ali Republika Hrvatska (kao i značajan dio drugih članica) to nije učinila. To je otvorilo brojna pravna pitanja o izravnom učinku navedenih direktiva, a uvjete izravnog učinka prava Europske unije dao je Sud Europske unije u nekoliko svojih presuda. Radovi sadržani u Zborniku Aktualnosti upravne prakse i upravnoga sudovanja – 2016. u značajnoj su mjeri posvećeni upravo temama koje se odnose na pravo Europske unije i refleksiju toga prava na domaću upravnu i upravnosudsku praksu.

Aktualnosti upravne prakse i upravnoga sudovanja – 2016.

listopad 2016.
Broj stranica: 225

Nova cijena: 90,00 kn / 11,94 EUR

IZ SADRŽAJA:

Ljiljana Karlovčan Đurović, dipl. iur.
PRIMJENA EUROPSKOG PRAVA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA U PRAKSI VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača
prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević
NEKE DVOJBE O KAMATAMA U POREZNOM POSTUPKU

Vedran Juričić, dipl. iur.
DOKAZIVANJE U POREZNOM POSTUPKU

prof. dr. sc. Dario Đerđa
PRAVNO UREĐENJE KONCESIJA U PRAVU EUROPSKE UNIJE

Ivan Palčić, dipl. iur.
IZRAVNI UČINAK NOVIH DIREKTIVA U PODRUČJU JAVNE NABAVE, S OSVRTOM NA RELEVANTNE PRESUDE SUDA EUROPSKE UNIJE

 

Ante Loboja, dipl. iur.
POSTUPANJE NARUČITELJA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU DO DONOŠENJA NOVOGA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, S PREGLEDOM RELEVANTNE PRAKSE DRŽAVNE KOMISIJE

Nevenka Brkić, dipl. oec.
PRORAČUN JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I STRATEŠKO PLANIRANJE

dr. sc. Alen Rajko
NAČELO NE BIS IN IDEM U DISCIPLINSKOM POSTUPKU

Snježana Horvat-Paliska, dipl. iur.
DRŽAVNA SLUŽBA I RADNI ODNOSI – SLIČNOSTI I RAZLIKE

Sanda Pipunić, dipl. iur.
ZNAČAJ KLASIFIKACIJE RADNIH MJESTA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI