REFORMA HRVATSKOG INSOLVENCIJSKOG PRAVA -

NOVI STEČAJNI ZAKON

 

Zbornik radova Reforma hrvatskog insolvencijskog prava - novi Stečajni zakon, u izdanju Inženjerskog biroa d.d, Zagreb, a sadrži radove u kojima se daje prikaz novina te se razmatraju aktualna pitanja primjene novog Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 71/15), ali i osnovne novine koje sa sobom donosi reforma Europske uredbe o insolvencijskim postupcima. Novi Stečajni zakon stupio je na snagu 1. rujna 2015., sadrži i odredbe koje uređuju predstečajni postupak koji će provoditi sud uz tehničku pomoć FINA-e te donosi niz novina u odnosu na provedbu predstečajnog i stečajnog postupka kojima se nastoje otkloniti uočeni propusti učinjeni donošenjem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 133/12).

Reforma hrvatskog insolvencijskog prava - novi Stečajni zakon

rujan 2015.
Broj stranica: 268

Cijena: 105,00 kn
Nova cijena: 80,00 kn

IZ SADRŽAJA:

Nevenka Marković, dipl. iur.
OSNOVNA OBILJEŽJA STEČAJNOG I PREDSTEČAJNOG PRAVA

prof. dr. sc. Jasnica Garašić
REFORMA EUROPSKE UREDBE O INSOLVENCIJSKIM POSTUPCIMA

Ante Galić, dipl. iur.
PREDSTEČAJNI POSTUPAK PREMA NOVOM STEČAJNOM ZAKONU

Nevenka Marković, dipl. iur.
OPĆI PREGLED NOVINA U STEČAJNOM POSTUPKU PREMA NOVOM STEČAJNOM ZAKONU

Ljiljana Hrastinski Jurčec, dipl. iur.
TIJELA STEČAJNOG POSTUPKA

mr. sc. Igor Periša
PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - osnovne pravne posljedice, pobijanje pravnih radnji

Nino Radić, dipl. iur.
UPRAVLJANJE STEČAJNOM MASOM I UNOVČENJE STEČAJNE MASE - osiguranje stečajne mase, odluke o unovčenju, unovčenje predmeta razlučnog prava

PRILOG:

- Stečajni zakon (Nar. nov., br. 71/15) na CD-u