Jubilarna 60. godina izlaženja

S IGURAN VODIČ kroz hrvatsko zakonodavstvo – ING Registar propisa donosi uvijek aktualne, ažurirane i provjerene informacije o važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske, s njihovim izmjenama i dopunama.

 

Sadržaj ING Registra propisa
1 Sistematizirani i ažurirani pregled važećih propisa Republike Hrvatske objavljenih u Narodnim novinama i dodatku Međunarodni ugovori
2 Izdaje se u obliku registratora u koji se uz Osnovni uložak koji obuhvaća sistematizirani pregled svih propisa važećih na dan 1. 1., u 12 godišnjih brojeva ulažu dopunske stranice (tekući ulošci) koji sadrže informacije o izmjenama i dopunama važećih propisa, novim propisima kao i o propisima koji su prestali važiti
3 Sadržaj je sistematiziran u 10 skupina, sadržaj svake skupine u 9 podskupina, od kojih je svaka detaljnije podijeljena i raspoređena na ukupno 192 područja
4 Informacije o 600 selekcioniranih, obrađenih i sistematiziranih naslova i sažetaka sadržaja objavljenih sudskih odluka, službenih mišljenja i uputa te stručnih članaka i knjiga
5 10.000 pojmova za jednostavno i brzo pronalaženje materije pomoću Kazala
6 Dodatak ING Registru propisa – knjižice redakcijski pročišćenih tekstova

+ dodana vrijednost Stalna pomoć urednika i savjetnika u lakšem snalaženju i pretrazi sadržaja, davanju mišljenja o važenju i primjeni propisa, odgovori na pitanja.

ING Registar

“ ING Registar propisa izlazi i u elektroničkom obliku
u okviru Pravnog portala ingbiro.com/propisi
– s dodanim mogućnostima brzog pretraživanja i povezivanja relevantnih podataka po različitim kriterijima
– prilagođen za interaktivnu uporabu na raznim uređajima zahvaljujući responzivnom dizajnu
– uključuje i EU propise. “

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Vodeći u brzom i jednostavnom pristupu i korištenju pravnih informacija i sadržaja –
hrvatskih i europskih propisa, urednički pročišćenih tekstova zakona, sudskih odluka, stručnih članaka i mišljenja.