Sadržaj Hrvatske pravne revije / srpanj-kolovoz 2017. /

INTERVJU
Pripremili:
Alen Bijelić, mag. iur.
Barbara Šušić, mag. iur.

Intervju s prof. dr. sc. Alanom Uzelcem – o alternativnim načinima rješavanja sporova te o nekim predloženim izmjenama Zakona o parničnom postupku

OBVEZNO PRAVO
Stjepan Sabljarić, dipl. iur.
Odgovornost Republike Hrvatske za štetu koju pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske u službi i u vezi s obavljanjem službe počine trećim osobama

OBITELJSKO PRAVO
doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar
Boris Ljubić, dipl. iur.

O djelovanju Centra za posebno skrbništvo: rezultati, dvojbe i perspektiva – II. dio

RADNO PRAVO
dr. sc. Mladen Pavlović
Razgraničenje ugovora o radu od drugih ugovora s činidbom rada

SOCIJALNO PRAVO
Lamia Butorac, mag. iur.
doc. dr. sc. Vanja Smokvina

Socijalne prestacije u sustavu socijalne skrbi (zajamčena minimalna naknada, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja i udomiteljstvo)

UPRAVNO PRAVO
mr. sc. Tatjana Potkonjak
Prijenos normativne ovlasti predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave odnosno područne (regionalne) samouprave na izvršno tijelo jedinice

FINANCIJSKO PRAVO
prof. dr. sc. Nikola Mijatović
doc. dr. sc. Marinko Jurilj
Zdravko Kačić, dipl. iur.

Neki aspekti igara na sreću u Europskoj uniji

PRAVO JAVNE NABAVE
Ante Loboja, dipl. iur.
Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave prema novome Zakonu o javnoj nabavi

PRAKSA SUDA EUROPSKE UNIJE
PRAVO JAVNE NABAVE

Kristina Zovko, dipl. iur.
Je li potrebno provesti novi postupak javne nabave kada je sporazumno smanjen opseg ugovora o javnoj nabavi – presuda Suda Europske unije

PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
KAZNENO PRAVO

mr. sc. Alida Saračević Moslavac
Novo tumačenje utaje poreza u praksi Europskog suda za ljudska prava

PRAVNA IZDANJA
Pripremio: Dragutin Nemec, dipl. iur.

PREGLED NOVIH PROPISA
Pripremio: Krešimir Deban, dipl. iur.

Hrvatska pravna revija - srpanj 2017.

 

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Svi stručni članci u HPR-u povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te komplementarnom sudskom praksom.