Sadržaj Hrvatske pravne revije / ožujak 2016. /

USTAVNO PRAVO
prof. dr. sc. Branko Smerdel
Kriza Ustavnog suda: narav pogibelji i znanstveni odgovor – Prijedlog ustavno utemeljenog rješenja obnove Ustavnog suda Republike Hrvatske

dr. sc. Dubravko Ljubić
Pravo na slobodno udruživanje te ustavnopravni položaj političkih stranaka i postojanje njihove kaznene odgovornosti

OBITELJSKO PRAVO
dr. sc. Nataša Lucić
prof. dr. sc. Branka Rešetar

Utvrđivanje porijekla djeteta u novom Obiteljskom zakonu

UPRAVNO PRAVO
Alan Vajda, mag. iur.
Novi Pravilnik o izdavanju EU potvrde za pružanje usluga u Europskoj uniji

FINANCIJSKO PRAVO
Ilija Josić, dipl. oec.
Primjena PDV pravila pri uvozu dobara

KAZNENO PRAVO
dr. sc. Željko Mršić
Davor Labaš, struč. spec. crim.

Prevencija kriminala

dr. sc. Dragan Zlatović
Novine u kaznenopravnoj zaštiti u području prava intelektualnog vlasništva i kompjutorskog prava

mr. sc. Bruno Moslavac
Šumska krađa – privilegirano, kvalificirano ili “obično” kazneno djelo krađe

EKONOMSKA ANALIZA PRAVA
Matija Stokić, dipl. iur.
Rastuća kompleksnost pravnog sustava – uzroci, rizici, rješenja

PARNIČNI POSTUPAK
Željko Borić, dipl. iur.
Rasprava pred drugostupanjskim sudom

PREGLED NOVIH PROPISA
Pripremio: Krešimir Deban, dipl. iur.

slika

 

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Svi stručni članci u HPR-u povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te komplementarnom sudskom praksom.