Sadržaj Hrvatske pravne revije / veljača 2020. /

OBVEZNO PRAVO
dr. sc. Mladen Pavlović
Oslobođenje od odgovornosti za štetu od opasne stvari (motornog vozila u pogonu)

PRAVO OSIGURANJA
Šime Savić, dipl. iur.
Povijest i svrha obveznog osiguranja od odgovornosti za štete uzrokovane trećim osobama uporabom motornih vozila – Uz 100. godišnjicu zakonskog obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

FINANCIJSKO PRAVO
Katarina Bandalović, univ. spec. oec.
Način oporezivanja nekretnina u Republici Hrvatskoj

UPRAVNO PRAVO
Alan Vajda, mag. iur.
Uvjeti vođenja registra udruga i stranih udruga u Republici Hrvatskoj

UPRAVNO PRAVO
dr. sc. Josip Vučković, univ. spec. iur.
Krešimir Orešković, dipl. iur.
Novela Zakona o ustanovama

SLUŽBENIČKO PRAVO
dr. sc. Željko Mršić
Policijska struka u sustavu kaznenog i kazneno procesnog prava

Hrvatska pravna revija - veljača 2020.

 

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Svi stručni članci u HPR-u povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te komplementarnom sudskom praksom.