Sadržaj Hrvatske pravne revije / siječanj 2020. /

RADNO PRAVO
Ivana Miloš, dipl. iur.
Ugovorna zabrana natjecanja s poslodavcem

STVARNO PRAVO
dr. sc. Mladen Pavlović
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva

FINANCIJSKO PRAVO
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
Mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru

KAZNENO PRAVO
mr. sc. Bruno Moslavac
Kvalifikacija krađe Cookiesa kao kaznenog djela

PARNIČNI POSTUPAK
Damir Jelušić, dipl. iur.
Normativna korekcija dvaju pravnih shvaćanja Vrhovnog suda u noveli ZPP-a

Hrvatska pravna revija - siječanj 2020.

 

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Svi stručni članci u HPR-u povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te komplementarnom sudskom praksom.