(UVOD U) ŠPORTSKO PRAVO

 

Šport je djelatnost koja se svakodnevno snažno razvija, međutim, ako taj rast ne prati potrebna regulativa, izazovi kojima su danas izloženi šport i športski djelatnici, ali i cijela društvena zajednica, prijete da umjesto svih lijepih stvari koje šport donosi onima koji u njemu sudjeluju, on bude izvor raznih negativnih pojava.
Novi Zakon o športu (objavljen u Narodnim novinama, br. 71/06, stupio na snagu 6. srpnja 2006.), kao i podzakonski akti koji su pratili taj Zakon, značili su prekretnicu u poimanju športa kao djelatnosti.
Izniman doprinos daljnjem razvoju športske djelatnosti ali i novoj grani prava - športskom pravu - dali su autori knjige (UVOD U) ŠPORTSKO PRAVO.

Autori knjige obradili su različite teme koje su jednako važne za športsku djelatnost. Uvodnu riječ u knjizi napisao je profesor Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa, koji je naglasio važnost ove knjige kao djela koje obrađuje različite segmente sustava športa.

Knjiga se sastoji od 15 tematskih cjelina. Na kraju svake tematske cjeline su kontrolna pitanja koja omogućavaju lakše praćenje i svladavanje materije. Većina autora je uz svoje radove navela i korištenu literaturu, što je dodatni doprinos vrijednosti ove knjige. Knjiga također sadrži kratke životopise autora te stvarno kazalo pojmova, tako da predstavlja zaokruženu cjelinu, te može koristiti kao udžbenik studentima, ali i kao knjiga namijenjena svim ostalim čitateljima.

Glavni urednik knjige je Hrvoje Kačer, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Recenzenti knjige su: prof. dr. sc. Vlado Belaj, prof. dr. sc. Jozo Čizmić i mr. sc. Ratko Brnabić.

Iz recenzije prof. dr. sc. Joze Čizmića:" U Hrvatskoj ne postoji niti jedan udžbenik iz područja športskog prava, pa čak niti jedno kapitalno djelo iz tog pravnog područja. Postoje samo (a i to u još uvijek dosta skromnom obliku) znanstveni i stručni tekstovi koji se bave ovom još uvijek jako mladom granom prava…
Udžbenik, potpuno sigurno, pokazuje dugogodišnje uspješno bavljenje autora materijom o kojoj pišu i znanstveno je čvrsto utemeljen na suvremenim dostignućima znanosti i prakse i s tim dostignućem posve usklađen. Djelo sadrži prikladan omjer teorijskih razmatranja s jedne strane i pozitivno pravnih rješenja i pitanja pravne prakse s druge strane, što nije čudo kada se zna da su među autorima ugledni profesori, ali i odvjetnici i suci, čak i onih najviših sudova. Rukopis je u potpunosti usklađen s pozitivnim hrvatskim športskim pravom, uključujući čak i u određenoj mjeri, "praćenje" strukture temeljnog propisa iz ove oblasti - Zakona o športu."

Iz recenzije prof. dr. sc. Vlade Belaja:
" Postojeća imena i broj autora jamstvo su visoke kakvoće tekstova, kao i da su uključeni autori iz različitih područja Republike Hrvatske kao gotovo optimalan broj teoretičara i praktičara različitih specijalizacija… Knjiga je zamišljena kao sveučilišni udžbenik koji će već ove godine biti korišten u nastavi na Pravnom fakultetu u Splitu (gdje je već od ranije uveden izborni kolegij Športsko pravo) i u BiH (Sveučilište u Mostaru...). Moguće je da kolegij Športsko pravo bude uveden na ostalim pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj kao izborni. Posebno je značajno da je to prvi udžbenik iz ovog područja u hrvatskoj pravnoj književnosti i, u pravom smislu te riječi, preteča djela koja će tek slijediti…
Knjiga je pisana jasnim i svima razumljivim jezikom, unatoč tome što se radi o zajedničkom djelu većeg broja autora od kojih svaki ima svoj pristup. Ipak je postignut potreban stupanj zajedništva."

(UVOD U) ŠPORTSKO PRAVO

siječanj 2009.
Broj stranica: 405

Cijena: 100,00
Nova cijena: 84,00 kn

IZ SADRŽAJA:

prof. dr. sc. Hrvoje Kačer
UVOD I OSOBE U ŠPORTU

dr. sc. Jadranko Crnić
Blanka Ivančić-Kačer, dipl. iur.
USTAV I ŠPORT

mr. sc. Hrvoje Momčinović
UGOVORI (OPĆENITO)

mr. sc. Hrvoje Momčinović
Blanka Ivančić-Kačer, dipl. iur.
ŠPORTSKI UGOVORI MALOLJETNIKA

prof. dr. sc. Siniša Petrović
TRGOVAČKA DRUŠTVA U ŠPORTU - ŠPORTSKO DIONIČKO DRUŠTVO

mr. sc. Marko Ivkošić
PRAVNI OKVIR TRANSFERA PROFESIONALNIH NOGOMETAŠA

Ivica Crnić, dipl. iur.
PRAVA OSOBNOSTI I NEIMOVINSKA ŠTETA U ŠPORTU

prof. dr. sc. Igor Gliha
IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU U SPORTU

 

prof. dr. sc. Marijan Ćurković
PRAVO OSIGURANJA U ŠPORTU

dr. sc. Ljerka Mintas-Hodak
mr. sc. Zlatko Mateša
DRŽAVLJANSTVO ŠPORTAŠA

prof. dr. sc. Boris Labar
DOPING I SPORT

doc. dr. Ante Perkušić
ŠPORTSKE GRAĐEVINE (OBJEKTI)

mr. sc. Hrvoje Momčinović
ŠPORTSKA ARBITRAŽA I RJEŠAVANJE SPOROVA U VEZI SA ŠPORTOM

dr. sc. Damir Primorac
ŠPORT I PROTUPRAVNA PONAŠANJA

prof. dr. sc. Nikola Mijatović
OPOREZIVANJE DOHOTKA ŠPORTAŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ