WEBINAR UŽIVO: Program usavršavanja iz područja javne nabave
JAVNA NABAVA GRAĐEVINSKIH RADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
– PLANIRANJE, PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPAKA JAVNE NABAVE
– PRAKSA DKOM-a

 

Doznajte više o tome kako pripremiti i provoditi postupke javne nabave građevinskih radova uz prikaz praktičnih primjera i prakse DKOM-a.

ZAŠTO SUDJELOVATI NA WEBINARU?

 

Važećim Zakonom o javnoj nabavi (dalje: ZJN 2016) ugovor o javnoj nabavi radova definiran je kao ugovor čiji je predmet izvođenje ili projektiranje i izvođenje radova vezanih uz jednu ili više djelatnosti u smislu Priloga II. ZJN 2016 ili izvođenje ili projektiranje i izvođenje posla ili realizacija posla u skladu sa zahtjevima koje je odredio javni naručitelj koji ima odlučan utjecaj na vrstu ili projektiranje posla. Iz same definicije razvidno je da je nabava radova kao predmeta nabave složen i zahtjevan postupak nabave jer naručitelji moraju, osim ZJN 2016, pratiti i primjenjivati brojne zakonske i podzakonske propise koji kao lex specialis reguliraju tu materiju. Zakonska regulativa na području gradnje jedno je od češće mijenjanih pravnih područja. Ako se ta regulativa razmatra u kontekstu javne nabave, kod naručitelja postoje česte nedoumice prilikom izrade dokumentacije o nabavi koje ćemo pokušati razjasniti tijekom ovog usavršavanja.
Kroz primjere iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te kroz konkretna pitanja i mišljenja, sudionici programa dobit će odgovore na pitanja iz područja javne nabave koja su obuhvaćena ovim programom usavršavanja.
Dakle, ako imate dvojbi i/ili nejasnoća iz tema koje su obuhvaćene ovim usavršavanjem, ovaj program usavršavanja će Vam kroz primjere iz prakse i interaktivni pristup dati odgovore na konkretna pitanja.

Datum usavršavanja: 5. svibnja 2021.
Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja, sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine, br. 65/17).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.


Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa). Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2021-0096).

Predavači

 

Predavač

Biljana Lerman,
dipl. iur.

Direktorica u Nabava d.o.o.

Predavač

Anđelko Rukelj,
dipl. iur.

Zamjenik predsjednika, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

PROGRAM

Doznajte što Vas očekuje.

 

9.00 – 10.30
PLANIRANJE, PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE
(2 nastavna sata)
• Zakonodavni i podzakonski okvir
• Planiranje i priprema postupka javne nabave
• Određivanje predmeta nabave
• Određivanje procijenjene vrijednosti nabave
Biljana Lerman, dipl. iur.

 

10.30 – 10.45
Stanka

 

10.45 – 12.15
PLANIRANJE, PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA
(2 nastavna sata)
• Posebni uvjeti za izvršenje ugovora / Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima
• Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti
• Kako sastaviti kriterij ekonomski najpovoljnije ponude
• Izvršnost odluke o odabiru ili poništenju, Izvršenje ugovora i dozvoljene izmjene ugovora
• Na što paziti prilikom izrade dokumentacije o nabavi vezano za primjedbe posredničkih tijela u postupcima financiranima EU sredstvima
Biljana Lerman, dipl. iur.

 

12.15 – 12.45
Stanka

 

12.45 – 14.15
PROCESNE PRETPOSTAVKE ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE I DOKUMENTACIJA O NABAVI
(2 nastavna sata)
• Aktualnosti u javnoj nabavi sa osvrtom na nabavu radova
• Procesne pretpostavke za izjavljivanje žalbe
• Kako dobro sastaviti žalbu
• Kako odgovoriti na žalbu
• Najčešće greške u dokumentacijama o nabavi radova
• Troškovnik
• Jednakovrijednost
Anđelko Rukelj, dipl. iur.

 

14.15 – 14.30
Stanka

 

14.30 – 16.00
PREGLED I OCJENA PONUDA
(2 nastavna sata)
• Najčešće greške u postupku pregleda i ocjene ponuda
• Izuzetno niska ponuda
• Postupanje prema čl. 293. ZJN 2016
• Postupanje prema čl. 263. ZJN 2016
• Primjena ENP-a u praksi DKOM-a
• Praksa VUS-a
Anđelko Rukelj, dipl. iur.

 

Upute

Doznajte kako se prijaviti i sudjelovati na webinaru.

Prijavnicu za webinar treba popuniti točnim i obveznim podacima putem internetske stranice Inženjerskog biroa.
Kotizaciju za webinar treba uplatiti u cijelosti (bez uplate pune cijene kotizacije nije moguće pristupiti webinaru).
Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji potrebno je dostaviti u Inženjerski biro najkasnije jedan (1) dan prije dana održavanja webinara.
Na adresu elektroničke pošte koju ste naveli u prijavnici, na dan održavanja webinara Inženjerski biro će dostaviti poveznicu (link) na webinar.

Registraciju je potrebno napraviti najkasnije 15-ak minuta prije početka programa usavršavanja, kako biste nas u slučaju kakvih tehničkih poteškoća mogli kontaktirati i tražiti pomoć. Postupak je jednostavan:
• prije početka webinara na Vaš e-mail poslat ćemo Vam prezentacije u ppt. formatu i podsjetnik o početku programa usavršavanja;
• poveznica (link) na webinar aktivna je od trenutka dostavljanja;
• putem poveznice (linka) sudionik se prijavljuje u tzv. čekaonicu (lobby);
• polaznici borave u čekaonici sve dok im administrator ne dopusti ulaz na webinar;
• prije početka webinara, administratori Inženjerskog biroa provjeravaju uspješnost postupka prijave na webinar – moguće je da ćemo Vas kontaktirati telefonom/mobitelom (na prijavnici je potrebno upisati broj telefona/mobitela koji je dostupan na dan webinara);
• nakon provjere uspješnosti postupka prijave, webinar počinje u najavljeno vrijeme;
• program usavršavanja počinje sukladno zadanom vremenskom okviru (rasporedu predavanja).

Osnovne pretpostavke za pristup i sudjelovanje na webinaru:
• na računalo nije potrebno instalirati nikakav dodatan program. Dovoljno je kliknuti link koji ćete dobiti na Vaš osobni e-mail;
• ako sudjelujete na webinaru koristeći pametni mobitel, potrebno je instalirati Microsoft Teams s App Storea ili Google Playa;
• webinari se mogu pratiti putem stolnog računala, prijenosnog računala, tableta i pametnog telefona;
• potrebna je širokopojasna internetska veza (žičana ili bežična);
• potreban je zvučnik (integrirani ili vanjski povezan putem USB kabla ili bluetootha);
• mikrofon je opcionalan (nije obvezan) – polaznik normalno prati webinar bez mikrofona;
• web kamera je opcionalna (nije obvezna) – polaznik normalno prati webinar bez web kamere.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici se mogu na dan webinara javiti tehničkoj podršci na telefon: 099 / 737 4674.
Molimo da nam svojom pravodobnom uplatom i prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.
Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01 / 4600 888.
Sudionici mogu postaviti pitanja tijekom održavanja webinara, a mogu ih i unaprijed dostaviti na ivan.toth@ingbiro.hr.
Nakon završenog sudjelovanja na webinaru, na Vaš e-mail u roku od 48 sati poslat ćemo Vam potvrdu o sudjelovanju.

KOTIZACIJA

Pogledajte ponudu.

Naknada

Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 900,00 kn,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, SWIFT: PBZGH2X, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-312106 i naznakom “za program usavršavanja”.
Na temelju čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.


Naknada uključuje:
√ sudjelovanje u Programu usavršavanja
√ prezentaciju predavača u elektroničkom formatu.


Prijave

Prijave za Program usavršavanja molimo poslati:
• on-line prijavom sa stranice Programa usavršavanja ili
• e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
• fax: 01/46 00 875, ili
• Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb.Posebne pogodnosti:
√ svi pretplatnici na puni paket Pravni portal ingbiro.com ostvaruju 15% popusta na radionice/webinare u organizaciji Inženjerskog biroa d.o.o.

 

USKORO

Doznajte što Vam pripremamo.