Inženjerski biro d.d.

Heinzelova 4a
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 00385/1 46 00 888
Faks: 00385/1 46 00 875

e-mail: ingbiro@ingbiro.hr
prodaja@ingbiro.hr
pretplata@ingbiro.hr

Najava savjetovanja

slika

Program usavršavanja iz područja javne nabave
POSLOVNA TAJNA I PROFESIONALNI PROPUST
– UVJETI SPOSOBNOSTI
– PRAVNA ZAŠTITA
– AKTUALNA PRAKSA DKOM-a

29. travnja (utorak) 2014.
Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb

PRIJAVA ::: PROGRAM


Pretplata za 2014.

POSEBNA PONUDA!!!
(ušteda 750,00 kuna)
Godišnja pretplata na
cjelokupni sadržaj PRAVNOG PORTALA ingbiro.com

(ING Registar, ING Pregled sudske prakse,
Hrvatska pravna revija) za 2014. po posebnoj cijeni.    više...

Inženjerski biro d.d.


Savjetovanja

slika

INTERAKTIVNA RADIONICA

JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
- nadležnosti predstavničkog i
izvršnog tijela
- zadaće službenika u upravnim tijelima u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga

20% POPUSTA
za pretplatnike na stručna
izdanja Inženjerskog biroa

8. svibnja (četvrtak) 2014.
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb

PRIJAVA ::: PROGRAM

slika


Knjige

knjigaPRAVO EUROPSKE UNIJE I IZMJENE PROPISA VODNOGA GOSPODARSTVA

Zakonom o vodama donesenim 2009. godine (Narodne novine, br.153/09) provedeno je usklađivanje s Direktivom 2000/60/EZ o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike ...

knjigaNOVI ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU, ZAKON O GRADNJI I ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI – PREGLED NOVINA I NAČIN PRIMJENE

Novim Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji i Zakonom o građevinskoj inspekciji (Nar. nov., br. 153/13) koji su stupili na snagu 1. siječnja 2014. u značajnoj mjeri otklanjaju se nedostaci i prepreke društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske uočene ...

više...

izobrazba_javna_nabava2012

PROGRAM IZOBRAZBE
U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Inženjerski biro d.d., Zagreb ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva (Klasa: UP/I-406-01/12-01/04, Urbroj: 526-15-02/1-12-2) izdanog u 2012. godini na rok od tri godine.
U Registru nositelja programa Inženjerski biro d.d. evidentiran je pod evidencijskim brojem 19.
Nastavni program izobrazbe izvode stručne osobe sukladno članku 15. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/2012).
Popis aktualnih i održanih ...