/ ingbiro.com na Twitteru /

/ Kontaktirajte nas! // Usluge /

 

Na tržištu profesionalnih i poslovnih usluga Inženjerski biro ističe se svojim individualnim cjelovitim pristupom koji se temelji na strategiji sustavnog zaokruženog procesa uz korištenje najsuvremenijih tehnologija, rješenja i alata te najnovijih znanja i najbolje poslovne prakse...

/ Pravni portal /

 

Pravni portal omogućuje pristup zakonodavstvu na dodir prsta. I više od toga: Pravni portal vam pruža cjelovite sadržaje od hrvatske i europske sudske prakse, pročišćenih tekstova propisa, ažuriranog pregleda zakona RH i EU, stručnih članaka članaka i drugih pravnih sadržaja na najpouzdanijem.../ Publikacije /

 

Donosimo uvijek aktualne, ažurirane i provjerene informacije o važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske, s njihovim izmjenama i dopunama. Izlazi u tiskanom obliku kao registrator u koji se uz Osnovni uložak s važećim propisima na dan 1.1. ulaže 12 godišnjih brojeva s izmjenama...


 

/ Knjižara /

 

slika

 

Novine i aktualna pitanja
iz radnih odnosa – 2017.


ožujak 2017.
Cijena: 150,00 kn

 

 

/ Hrvatska pravna revija /

slika

        Novi broj!
          ožujak 2017.

 
 

 

/ Pretplata /

 

Pravni portal

POSEBNA PONUDA
(ušteda 750,00 kuna)

Godišnja pretplata na cjelokupni sadržaj PRAVNOG PORTALA ingbiro.com (propisi, sudska praksa, Hrvatska pravna revija) za 2017. po posebnoj cijeni.

 

/ Izobrazba /

 

Program izobrazbe u području javne nabave
Inženjerski biro d.d., Zagreb ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva (Klasa: UP/I-406-01/12-01/04, Urbroj: 526-06-01-02-02/1-15-11) izdanog u 2015. godini na rok od tri godine. U Registru nositelja programa Inženjerski biro d.d. evidentiran je pod evidencijskim brojem 19. Nastavni program izobrazbe izvode stručne osobe sukladno članku 15. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/2012). Popis aktualnih i održanih ...