Inženjerski biro d.d.

Heinzelova 4a
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 00385/1 46 00 888
Faks: 00385/1 46 00 875

e-mail: ingbiro@ingbiro.hr
prodaja@ingbiro.hr
pretplata@ingbiro.hr

Najava savjetovanja

slika

NOVI PROPISI RADNOG I
SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA - 2015.

12. ožujka (četvrtak) 2015.
Sheraton Zagreb Hotel• Kneza Borne 2 • Zagreb

: : : PRIJAVA : : :
: : : PROGRAM : : :


Pretplata za 2015.

POSEBNA PONUDA!!!
(ušteda 750,00 kuna)
Godišnja pretplata na
cjelokupni sadržaj PRAVNOG PORTALA ingbiro.com

(ING Registar, ING Pregled sudske prakse,
Hrvatska pravna revija) za 2015. po posebnoj cijeni.    više...

Inženjerski biro d.d.


Satjetovanja

Program usavršavanja iz područja javne nabave

SPOSOBNOST PONUDITELJA
- PRAVNA ZAŠTITA
- OBJEDINJENA JAVNA NABAVA
- SUKOB INTERESA

17. ožujka (utorak) 2015.
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb

: : : PRIJAVA : : :
: : : PROGRAM : : :

PRIMJENA NOVOG ZAKONA O UDRUGAMA I NOVIH PROPISA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UDRUGA

23. ožujka (pon) 2015.
Sheraton Zagreb Hotel• Kneza Borne 2 • Zagreb

: : : PRIJAVA : : :
: : : PROGRAM : : :


Knjige

knjigaIZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA 2014.

U Narodnim novinama br. 93 od 30 srpnja 2014. objavljena je prva novela Ovršnog zakona iz 2012., čime se i nadalje nastavlja trend noveliranja ovršnih zakona u prosjeku svake dvije godine. Najznačajnija novina koja se uvodi navedenom novelom odnosi se na ovrhu na nekretninama, i to ...

knjigaZAKON O RADU
(“Narodne novine”,
br. 93/14.)

knjigaRADNI ODNOSI I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

Priručnik "RADNI ODNOSI I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA" u izdanju Inženjerskog biroa d.d. sadrži autorske radove u kojima se daje prikaz čitavog niza posebnosti uređenja radnih odnosa u školskim ustanovama, plaća ...

više...

izobrazba_javna_nabava2012

PROGRAM IZOBRAZBE
U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Inženjerski biro d.d., Zagreb ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva (Klasa: UP/I-406-01/12-01/04, Urbroj: 526-15-02/1-12-2) izdanog u 2012. godini na rok od tri godine.
U Registru nositelja programa Inženjerski biro d.d. evidentiran je pod evidencijskim brojem 19.
Nastavni program izobrazbe izvode stručne osobe sukladno članku 15. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/2012).
Popis aktualnih i održanih ...