Inženjerski biro d.d.

Heinzelova 4a
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 00385/1 46 00 888
Faks: 00385/1 46 00 875

e-mail: ingbiro@ingbiro.hr
prodaja@ingbiro.hr
pretplata@ingbiro.hr

Savjetovanja

slika

R A D I O N I C A

NEKRETNINE U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

18. veljače (četvrtak) 2016.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 10,00 sati.

PROGRAM ::: PRIJAVA

 


Pretplata

Pretplata za 2016.

POSEBNA PONUDA!!!
(ušteda 750,00 kuna)

Godišnja pretplata na
cjelokupni sadržaj PRAVNOG PORTALA ingbiro.com

(ING Registar, ING Pregled sudske prakse,
Hrvatska pravna revija) za 2016. po posebnoj cijeni.    više...

Inženjerski biro d.d.


Novo izdanje

AKCIJA KNJIGA !!!

AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I
UPRAVNOGA SUDOVANJA

knjiga

Zbornik radova "Aktualnosti upravne prakse i upravnoga sudovanja" u izdanju Inženjerskog biroa d.d. sadrži autorske radove eminentnih stručnjaka upravnog i službeničkog prava u kojima se daje prikaz načina primjene pojedinih instituta Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09), Zakona o upravnim sporovima (Narodne, novine, br. 20/10, 143/12, 152/14), Zakona o ...

više...


Hrvatska pravna revija

knjiga

Novi broj!

HRVATSKA

PRAVNA REVIJA


siječanj 2016.

Pogledajte sadržaj ::: Pretplata


Najava savjetovanja

slika

Program usavršavanja iz područja javne nabave

ŽIVOTNI CIKLUS UGOVORA O JAVNOJ NABAVI: IZVRŠNOST ODLUKE, UGOVARANJE, REALIZACIJA UGOVORA, JAMSTVA

18. ožujka (petak) 2016.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 9,00 sati.

PROGRAM ::: PRIJAVA

Knjige

AKCIJA KNJIGA !!!

knjigaEKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2016.

 

knjigaUrednički
pročišćeni
tekstovi zakona
u 2015. godini

- ZAKON O POREZU NA DOHODAK
- ZAKON O TRGOVAČKIM
  DRUŠTVIMA

- ZAKON O POTROŠAČKOM
  KREDITIRANJU

- ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA
- ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU
- KAZNENI ZAKON
- ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM
   STVARNIM PRAVIMA

- ZAKON O NASLJEĐIVANJU
- ZAKON O MIROVINSKOM
   OSIGURANJU

- ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA
   NA CESTAMA

Cijena iznosi 40,00 kuna po primjerku.

više...

izobrazba_javna_nabava2012

PROGRAM IZOBRAZBE
U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Inženjerski biro d.d., Zagreb ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva (Klasa: UP/I-406-01/12-01/04, Urbroj: 526-06-01-02-02/1-15-11) izdanog u 2015. godini na rok od tri godine.
U Registru nositelja programa Inženjerski biro d.d. evidentiran je pod evidencijskim brojem 19.
Nastavni program izobrazbe izvode stručne osobe sukladno članku 15. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/2012).
Popis aktualnih i održanih ...