Inženjerski biro d.d.

Heinzelova 4a
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 00385/1 46 00 888
Faks: 00385/1 46 00 875

e-mail: ingbiro@ingbiro.hr
prodaja@ingbiro.hr
pretplata@ingbiro.hr

Savjetovanja

slika

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE U PRAKSI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

10. veljače (petak) 2017.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 9,00 sati.

P R I J A V A ::: P R O G R A M

 

Pretplata

Pretplata za 2017.

POSEBNA PONUDA!!!
(ušteda 750,00 kuna)

Godišnja pretplata na
cjelokupni sadržaj PRAVNOG PORTALA ingbiro.com

(ING Registar, ING Pregled sudske prakse,
Hrvatska pravna revija) za 2017. po posebnoj cijeni.    više...

Inženjerski biro d.d.

 

Hrvatska pravna revija

knjiga

Novi broj!

HRVATSKA

PRAVNA REVIJA


siječanj 2017.

Pogledajte sadržaj ::: Pretplata


 

Knjige

knjigaEKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2017.

 

knjigaAKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2016.

knjigaZakoni i urednički
pročišćeni
tekstovi zakona
u 2016. godini

• ZAKON O SUDOVIMA
• STEČAJNI ZAKON
• ZAKON O KOMUNALNOM
   GOSPODARSTVU
   - ZAKON O FINANCIRANJU
   VODNOGA GOSPODARSTVA

• OPĆI POREZNI ZAKON
• ZAKON O VODAMA
• POMORSKI ZAKONIK
• ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA
• PREKRŠAJNI ZAKON

Cijena iznosi 50,00 kuna po primjerku.

više...

izobrazba_javna_nabava2012

PROGRAM IZOBRAZBE
U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Inženjerski biro d.d., Zagreb ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva (Klasa: UP/I-406-01/12-01/04, Urbroj: 526-06-01-02-02/1-15-11) izdanog u 2015. godini na rok od tri godine.
U Registru nositelja programa Inženjerski biro d.d. evidentiran je pod evidencijskim brojem 19.
Nastavni program izobrazbe izvode stručne osobe sukladno članku 15. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/2012).
Popis aktualnih i održanih ...