Inženjerski biro d.d.

Heinzelova 4a
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 00385/1 46 00 888
Faks: 00385/1 46 00 875

e-mail: ingbiro@ingbiro.hr
prodaja@ingbiro.hr
pretplata@ingbiro.hr

Najava savjetovanja

slika

R A D I O N I C A

OVRHA RADI NAPLATE NOVČANIH TRAŽBINA

17. lipnja (srijeda) 2015.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. polukatu)

PRIJAVA ::: PROGRAM

 

Hrvatska pravna revija

knjiga

Novi broj!

HRVATSKA

PRAVNA REVIJA


svibanj 2015.

Pogledajte sadržaj ::: Pretplata


Pretplata za 2015.

POSEBNA PONUDA!!!
(ušteda 750,00 kuna)

Godišnja pretplata na
cjelokupni sadržaj PRAVNOG PORTALA ingbiro.com

(ING Registar, ING Pregled sudske prakse,
Hrvatska pravna revija) za 2015. po posebnoj cijeni.    više...

Inženjerski biro d.d.


Knjige

knjigaNOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA - 2015.

Zbornik radova NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA - 2015., u izdanju Inženjerskog biroa d.d., Zagreb, 2015., sadrži autorske radove u kojima se daje prikaz novina u sadržaju novih podzakonskih propisa koje donosi ministar rada i mirovinskog sustava na temelju ...

knjigaOSIGURANJE OD IZVANUGOVORNE I UGOVORNE (PROFESIONALNE) ODGOVORNOSTI

Osiguranje od odgovornosti ima vrlo mnogo specifičnosti u odnosu na ostala imovinska osiguranja, što nekima daje osnovicu za tripartitnu diobu u sustavu osiguranja u kojoj...

knjigaIZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA 2014.

U Narodnim novinama br. 93 od 30 srpnja 2014. objavljena je prva novela Ovršnog zakona iz 2012., čime se i nadalje nastavlja trend noveliranja ovršnih zakona u prosjeku svake dvije godine. Najznačajnija novina koja se uvodi navedenom novelom odnosi se na ovrhu na nekretninama, i to ...

više...

izobrazba_javna_nabava2012

PROGRAM IZOBRAZBE
U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Inženjerski biro d.d., Zagreb ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva (Klasa: UP/I-406-01/12-01/04, Urbroj: 526-06-01-02-02/1-15-11) izdanog u 2015. godini na rok od tri godine.
U Registru nositelja programa Inženjerski biro d.d. evidentiran je pod evidencijskim brojem 19.
Nastavni program izobrazbe izvode stručne osobe sukladno članku 15. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/2012).
Popis aktualnih i održanih ...