Inženjerski biro d.d.

Heinzelova 4a
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 00385/1 46 00 888
Faks: 00385/1 46 00 875

e-mail: ingbiro@ingbiro.hr
prodaja@ingbiro.hr
pretplata@ingbiro.hr

Najava savjetovanja

slika

REFORMA HRVATSKOG
INSOLVENCIJSKOG PRAVA –
NOVI STEČAJNI ZAKON

9. rujna (srijeda) 2015.
Sheraton Zagreb Hotel • Kneza Borne 2 • Zagreb
Početak rada u 9,30 sati.

P R O G R A M : : : P R I J A V A


Hrvatska pravna revija

knjiga

Novi broj!

HRVATSKA

PRAVNA REVIJA


srpanj-kolovoz 2015.

Pogledajte sadržaj ::: Pretplata


Pretplata za 2015.

POSEBNA PONUDA!!!
(ušteda 750,00 kuna)

Godišnja pretplata na
cjelokupni sadržaj PRAVNOG PORTALA ingbiro.com

(ING Registar, ING Pregled sudske prakse,
Hrvatska pravna revija) za 2015. po posebnoj cijeni.    više...

Inženjerski biro d.d.


Savjetovanja

slika

RADIONICA

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA U SUDSKOJ PRAKSI

15. rujna (utorak) 2015.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 10,00 sati.

::: P R O G R A M :::
::: P R I J A V A :::

slika

Program usavršavanja iz područja javne nabave

ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA
- OSLANJANJE NA TUĐU SPOSOBNOST
- NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a

24. rujna (četvrtak) 2015.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 9,00 sati.

::: P R O G R A M :::
::: P R I J A V A :::

izobrazba_javna_nabava2012

više...


Knjige

knjigaZAKON O KAZNENOM POSTUPKU

 

knjigaKAZNENI ZAKON

 

knjigaZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

više...

izobrazba_javna_nabava2012

PROGRAM IZOBRAZBE
U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Inženjerski biro d.d., Zagreb ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva (Klasa: UP/I-406-01/12-01/04, Urbroj: 526-06-01-02-02/1-15-11) izdanog u 2015. godini na rok od tri godine.
U Registru nositelja programa Inženjerski biro d.d. evidentiran je pod evidencijskim brojem 19.
Nastavni program izobrazbe izvode stručne osobe sukladno članku 15. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/2012).
Popis aktualnih i održanih ...