Inženjerski biro d.d.

Heinzelova 4a
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 00385/1 46 00 888
Faks: 00385/1 46 00 875

e-mail: ingbiro@ingbiro.hr
prodaja@ingbiro.hr
pretplata@ingbiro.hr

Najava savjetovanja

slika

AKTUALNOSTI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA – NOVI PROPISI
• radni odnosi, plaće i druga materijalna prava
• djelokrug rada i radne obveze
• radnopravni status i ovlasti ravnatelja
• odgojno-obrazovne aktivnosti
• utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika

UPUTE I PRAKTIČNI PRIMJERI ZA PROVEDBU NOVIH PROPISA

3. rujna (srijeda) 2014.
Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb

PRIJAVA ::: PROGRAM


Pretplata za 2014.

POSEBNA PONUDA!!!
(ušteda 750,00 kuna)
Godišnja pretplata na
cjelokupni sadržaj PRAVNOG PORTALA ingbiro.com

(ING Registar, ING Pregled sudske prakse,
Hrvatska pravna revija) za 2014. po posebnoj cijeni.    više...

Inženjerski biro d.d.


Savjetovanja

slika

IZMJENE I DOPUNE
OVRŠNOG ZAKONA

16. rujna (utorak) 2014.
Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb

PRIJAVA ::: PROGRAM

slika

Interaktivna radionica

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO
PRAVO U PRAKSI

23. rujna (utorak) 2014.
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb

PRIJAVA ::: PROGRAM

slika

Program usavršavanja
iz područja javne nabave

• POSTUPCI JAVNE NABAVE U PRAKSI (otvoreni, ograničeni i pregovarački postupak)
• UPRAVLJANJE UGOVORIMA U JAVNOJ NABAVI

25. rujna (četvrtak) 2014.
Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb

PRIJAVA ::: PROGRAM

slika


Knjige

knjigaNOVI ZAKON O RADU - NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA

Zbornik radova "NOVI ZAKON O RADU - NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA" u izdanju Inženjerskog biroa d.d.
sadrži autorske radove u kojima se daje prikaz čitavog niza novih propisa radnog i socijalnog zakonodavstva, s posebnim osvrtom na ...

knjigaPRAVO EUROPSKE UNIJE I IZMJENE PROPISA VODNOGA GOSPODARSTVA

Zakonom o vodama donesenim 2009. godine (Narodne novine, br.153/09) provedeno je usklađivanje s Direktivom 2000/60/EZ o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike ...

više...

izobrazba_javna_nabava2012

PROGRAM IZOBRAZBE
U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Inženjerski biro d.d., Zagreb ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva (Klasa: UP/I-406-01/12-01/04, Urbroj: 526-15-02/1-12-2) izdanog u 2012. godini na rok od tri godine.
U Registru nositelja programa Inženjerski biro d.d. evidentiran je pod evidencijskim brojem 19.
Nastavni program izobrazbe izvode stručne osobe sukladno članku 15. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/2012).
Popis aktualnih i održanih ...