WEBINAR UŽIVO: Program usavršavanja iz područja javne nabave
JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ ESI FONDOVA

 

Doznajte više o tome kako provoditi postupke javne nabave financirane fondovima EU i o načinu određivanja kriterija za odabir ponude uz prikaz praktičnih primjera i prakse DKOM-a.

ZAŠTO SUDJELOVATI NA WEBINARU?

 

Kako bi se izbjegla primjena financijskih korekcija od strane kontrolnih institucija i sankcioniranje nezakonitosti od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, organizira se predmetno usavršavanje, a sve u cilju pomoći naručiteljima koji provode postupke javne nabave financirane sredstvima EU.
Dosadašnja praktična primjena ZJN/16 pokazala je da ima niz nejasnoća oko tumačenja Zakona pogotovo kada se radi o postupcima javnih nabava financiranih sredstvima EU. Navedeno je posebno važno jer u slučaju pogrešne ili nepravilne primjene pojedine odredbe ZJN 2016 ili nekog instituta reguliranog ZJN 2016, dolazi do primjene financijskih korekcija koje mogu imati ozbiljne posljedice za proračun naručitelja.
Na programu usavršavanja govorit će se o ključnim pitanjima oko izrade dokumentacije o nabavi i provedbi postupka javne nabave uz prikaz praktičnih primjera i prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te će kroz konkretna pitanja i mišljenja sudionici programa dobiti odgovore na pitanja iz područja javne nabave koja su obuhvaćena ovim programom usavršavanja.
Dakle, ako imate dvojbi i/ili nejasnoća iz tema koje su obuhvaćene ovim programom usavršavanja, ovaj program usavršavanja će Vam kroz primjere iz prakse i interaktivni pristup dobit ćete odgovore na konkretna pitanja.

Datum usavršavanja: 30. rujna 2021.
Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine, br. 65/17).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.


Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa). Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2021-0291).

Predavač

 

Predavač

Biljana Lerman,
dipl. iur.

Direktorica u Nabava d.o.o.

PROGRAM

Doznajte što Vas očekuje.

 

9.00 – 10.30
SUKOB INTERESA, ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKIH SUBJEKATA, ESPD OBRAZAC
(2 nastavna sata)
• Stručno povjerenstvo kod pripreme dokumentacije o nabavi
• Istraživanje tržišta te objava prethodnog savjetovanja i izvješća o provedenom savjetovanju
• Kriteriji za odabir gospodarskih subjekata
• Osnove za isključenje
• Načini dokazivanja – ESPD obrazac
Biljana Lerman, dipl. iur.

 

10.30 – 10.45
Stanka

 

10.45 – 12.15
NAJČEŠĆE PRIMJEDBE POSREDNIČKIH TIJELA
(2 nastavna sata)
• Uloga posredničkih tijela
• Na što paziti kod realizacije ugovora
• Financijske korekcije
Biljana Lerman, dipl. iur.

 

12.15 – 12.45
Stanka

 

12.45 – 14.15
ODREĐIVANJE I VREDNOVANJE KRITERIJA ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE NA PRIMJERIMA PROVEDENIH NABAVA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA EU I JAMSTVA AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI S OSVRTOM NA NABAVU RADOVA
(2 nastavna sata)
• Pogreške prilikom određivanja kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u dokumentaciji o nabavi i u fazi pregleda i ocjene ponuda
• Zahtjevi u pogledu određivanja kriterija odabira
• Izbor i primjena kriterija povezanih s predmetom nabave
• Općenito o jamstvima, najčešće korišteni oblici, naplata jamstva, pojašnjenje i upotpunjavanje jamstva
Biljana Lerman, dipl. iur.

 

14.15 – 14.30
Stanka

 

14.30 – 16.00
IZVRŠENJE UGOVORA S FOKUSOM FINANCIJSKE KOREKCIJE;
NAJČEŠĆE GREŠKE U POSTUPKU PREGLEDA I OCJENE PONUDA

(2 nastavna sata)
• Mogući slučajevi izmjene ugovora i okvirnih sporazuma bez ponovne provedbe postupka
• Ograničenje vrijednosti izmjena ugovora i okvirnih sporazuma
• Značajne izmjene ugovora
• Objava obavijesti o izmjeni i pravo na žalbu
Biljana Lerman, dipl. iur.

 

Upute

Doznajte kako se prijaviti i sudjelovati na webinaru.

Prijavnicu za webinar treba popuniti točnim i obveznim podacima putem internetske stranice Inženjerskog biroa.
Kotizaciju za webinar treba uplatiti u cijelosti (bez uplate pune cijene kotizacije nije moguće pristupiti webinaru).
Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji potrebno je dostaviti u Inženjerski biro najkasnije jedan (1) dan prije dana održavanja webinara.
Na adresu elektroničke pošte koju ste naveli u prijavnici, na dan održavanja webinara Inženjerski biro će dostaviti poveznicu (link) na webinar.

Registraciju je potrebno napraviti najkasnije 15-ak minuta prije početka programa usavršavanja, kako biste nas u slučaju kakvih tehničkih poteškoća mogli kontaktirati i tražiti pomoć. Postupak je jednostavan:
• prije početka webinara na Vaš e-mail poslat ćemo Vam prezentacije u ppt. formatu i podsjetnik o početku programa usavršavanja;
• poveznica (link) na webinar aktivna je od trenutka dostavljanja;
• putem poveznice (linka) sudionik se prijavljuje u tzv. čekaonicu (lobby);
• polaznici borave u čekaonici sve dok im administrator ne dopusti ulaz na webinar;
• prije početka webinara, administratori Inženjerskog biroa provjeravaju uspješnost postupka prijave na webinar – moguće je da ćemo Vas kontaktirati telefonom/mobitelom (na prijavnici je potrebno upisati broj telefona/mobitela koji je dostupan na dan webinara);
• nakon provjere uspješnosti postupka prijave, webinar počinje u najavljeno vrijeme;
• program usavršavanja počinje sukladno zadanom vremenskom okviru (rasporedu predavanja).

Osnovne pretpostavke za pristup i sudjelovanje na webinaru:
• na računalo nije potrebno instalirati nikakav dodatan program. Dovoljno je kliknuti link koji ćete dobiti na Vaš osobni e-mail;
• ako sudjelujete na webinaru koristeći pametni mobitel, potrebno je instalirati Microsoft Teams s App Storea ili Google Playa;
• webinari se mogu pratiti putem stolnog računala, prijenosnog računala, tableta i pametnog telefona;
• potrebna je širokopojasna internetska veza (žičana ili bežična);
• potreban je zvučnik (integrirani ili vanjski povezan putem USB kabla ili bluetootha);
• mikrofon je opcionalan (nije obvezan) – polaznik normalno prati webinar bez mikrofona;
• web kamera je opcionalna (nije obvezna) – polaznik normalno prati webinar bez web kamere.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici se mogu na dan webinara javiti tehničkoj podršci na telefon: 099 / 737 4674.
Molimo da nam svojom pravodobnom uplatom i prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.
Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01 / 4600 888.
Sudionici mogu postaviti pitanja tijekom održavanja webinara, a mogu ih i unaprijed dostaviti na ivan.toth@ingbiro.hr.
Nakon završenog sudjelovanja na webinaru, na Vaš e-mail u roku od 48 sati poslat ćemo Vam potvrdu o sudjelovanju.

KOTIZACIJA

Pogledajte ponudu.

Naknada

Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 900,00 kn,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, SWIFT: PBZGH2X, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-312112 i naznakom “za program usavršavanja”.
Na temelju čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.


Naknada uključuje:
√ sudjelovanje u Programu usavršavanja
√ prezentaciju predavača u elektroničkom formatu.


Prijave

Prijave za Program usavršavanja molimo poslati:
• on-line prijavom sa stranice Programa usavršavanja ili
• e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
• fax: 01/46 00 875, ili
• Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, 10 000 Zagreb.Posebne pogodnosti:
√ svi pretplatnici na puni paket Pravni portal ingbiro.com ostvaruju 15% popusta na radionice/webinare u organizaciji Inženjerskog biroa d.o.o.

 

USKORO

Doznajte što Vam pripremamo.