POSEBNA PONUDA!

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE REVIJE

IZ 2017. GODINE PO
70% SNIŽENOJ CIJENI!*

 

Ne propustite nabaviti sva prošlogodišnja izdanja vodećeg časopisa za goruća pravna pitanja koji je u 2017. godini donio niz članaka prominentnih poznatih, ali i odabranih mladih još neafirmiranih autora o primjeni pojedinih pravnih normi, kritike postojećih i prijedloge optimalnih zakonodavnih rješenja te intervjue s priznatim pravnim stručnjacima iz područja parničnog i ovršnog prava te prava društava.

Sadržaj svih brojeva za 2017. godinu pogledajte
ovdje.

* Cijena jednog paketa prošlogodišnjih izdanja Hrvatske pravne revije iznosi 330,00 kuna + 13% PDV.
Poštarina je uključena u cijenu. Količine paketa su ograničene. Akcija vrijedi do isteka zaliha.

Hrvatska pravna revija - akcija 2017. godina

Izdanje: 2017. godina
11 brojeva

Cijena: 330,00 kn / 43,80 EUR + 13% PDV

IZDVAJAMO IZ HRVATSKE PRAVNE REVIJE ZA 2017. GODINU:

Berislav Matijević, dipl. iur.
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti – što se ne smatra doprinosom

doc. dr. sc. Loris Belanić
Ana-Marija Bartolić, mag. iur.
Povreda morala kao razlog ništetnosti ugovora

Goran Milaković, dipl. iur.
Postupanje po pravnim lijekovima u zemljišnoknjižnom postupku

dr. sc. Gordana Mršić, dipl. iur.
dr. sc. Branimir Kos, dipl. iur.
Povreda načela razmjernosti u kaznenom pravu Ustavnosudska zaštita –

dr. sc. Desanka Sarvan
Zaštita ljudskog prava na vodu u presudama Europskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova država članica Europske unije

dr. sc. Mladen Pavlović
Razgraničenje ugovora o radu od drugih ugovora s činidbom rada

 

Ante Loboja, dipl. iur.
Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave prema novome Zakonu o javnoj nabavi

Alen Bijelić, mag. iur.
Barbara Šušić, mag. iur.
Intervju s prof. emer. dr. sc. Mihajlom Dikom – O Noveli Ovršnog zakona

Zoran Vuić, dipl. iur.
Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi

doc. dr. sc. Ivan Šimović
izv. prof. dr. sc. Irena Majstorović
Povreda prava na obiteljski život u postupcima međunarodne otmice djece: o značenju načela žurnog postupanja

Ema Menđušić Škugor, mag. iur.
Izazovi praktične primjene likvidacije u hrvatskom pravu