RADNI ODNOSI I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

 

Priručnik "RADNI ODNOSI I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA" u izdanju Inženjerskog biroa d.d. sadrži autorske radove u kojima se daje prikaz posebnosti uređenja radnih odnosa u školskim ustanovama, plaća i drugih materijalnih prava radnika u školstvu, djelokruga rada i radnih obveza učitelja i stručnih suradnika, radnopravnog statusa i ovlasti ravnatelja, s posebnim osvrtom na aktualnosti koje se odnose na nove propise i kolektivne ugovore u djelatnosti osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Radni odnosi i materijalna prava radnika u školskim ustanovama

rujan 2014.
Broj stranica: 217

Cijena: 80,00 kn / 10,62 EUR

IZ SADRŽAJA:

Marija Ana Zovko Tomaš, dipl. iur.
RADNI ODNOSI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

Zdenka Čukelj, prof.
NOVI PRAVILNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA
a) Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama (Nar. nov., br. 34/14, 40/14 i 103/14) - s primjerima izračuna tjednog zaduženja učitelja
b) Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Nar. nov., br. 40/14)
c) Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Nar. nov., br. 67/14)
d) Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Nar. nov., br. 67/14)


Fadila Bahović, dipl. oec.
MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

PROPISI:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar. nov. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispr., 90/11, 5/12-Uredba, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) - Urednički pročišćeni tekst
- čl. 1. i čl. 7. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov. br. 25/13, 72/13,151/13, 9/14, 40/14 i 51/14) - Urednički pročišćeni tekst
- Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Nar. nov. br. 34/14, 40/14-ispr., 103/14 ) - Urednički pročišćeni tekst

Prilog Priručniku je CD koji sadrži sve relevantne propise, kolektivne ugovore i prezentacije predavača na održanom savjetovanju.