IZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA 2014.

 

U Narodnim novinama br. 93 od 30 srpnja 2014. objavljena je prva novela Ovršnog zakona iz 2012., čime se i nadalje nastavlja trend noveliranja ovršnih zakona u prosjeku svake dvije godine. Najznačajnija novina koja se uvodi navedenom novelom odnosi se na ovrhu na nekretninama, i to uvođenjem Financijske agencije u postupak provedbe ovrhe na nekretninama, a prodaja nekretnina obavljat će se elektroničkom dražbom. Isto tako, ako se radi o nekretnini u kojoj ovršenik stanuje i koja je nužna za zadovoljavanje njegovih osnovnih stambenih potreba i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati, ovršenik ima pravo da u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi na nekretnini predloži sudu odgodu ovrhe. Novelom Ovršnog zakona izmijenjene su i odredbe o pravnim lijekovima, o troškovima ovršnog postupka, proširen je krug primanja koja su izuzeta od ovrhe i na kojima je ovrha ograničena, itd., sve s ciljem da ovrha bude brza i učinkovita. Radovi sadržani u Zborniku IZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA 2014. daju iscrpan prikaz promjena koje donosi novela Ovršnog zakona, ali i razmišljanja autora o mogućim dosezima tih promjena. Zbornik sadrži i pročišćeni tekst Ovršnog zakona, što će praktičarima omogućiti lakše snalaženje u svakodnevnoj primjeni odredaba navedenog Zakona.

Izmjene i dopune Ovršnog zakona 2014.

rujan 2014.
Broj stranica: 279

Cijena: 80,00 kn / 10,62 EUR

IZ SADRŽAJA:

Damir Kontrec, dipl. iur.
NOVINE U OVRSI NA NEKRETNINAMA

Đuro Sessa, dipl. iur.
NOVELA OVRŠNOG POSTUPKA IZ 2014. - PRAVNI LIJEKOVI I TROŠKOVI POSTUPKA

 

Jožica Matko-Ruždjak, dipl. iur.
JAVNOBILJEŽNIČKA OVRHA I OSIGURANJE PREMA NOVELI OVRŠNOG ZAKONA 2014.


Slavica Garac, dipl. iur.
EUROPSKI OVRŠNI NASLOV