NOVI ZAKON O RADU - NOVI PROPISI RADNOG I

SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA

 

Zbornik radova "NOVI ZAKON O RADU - NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA" u izdanju Inženjerskog biroa d.d. sadrži autorske radove u kojima se daje prikaz čitavog niza novih propisa radnog i socijalnog zakonodavstva, s posebnim osvrtom na aktualne institute novog Zakona o radu, novu organizaciju i djelovanje Inspektorata rada, novine koje se odnose na zapošljavanje: agencije za privremeno zapošljavanje, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13) i Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta čije donošenje je u tijeku te promjene u području utvrđivanja i učinaka utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca, novi Zakon o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14) i novi Zakon o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13).

Novi Zakon o radu - novi propisi radnog i socijalnog zakonodavstva

lipanj 2014.
Broj stranica: 214

Nova cijena: 84,00 kn / 11,15 EUR

IZ SADRŽAJA:

prof. dr. sc. Željko Potočnjak
OPĆI PREGLED NOVIH PROPISA RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA

Nataša Novaković, dipl. iur.
NOVINE U ZAPOŠLJAVANJU RADNIKA
- AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
- ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- ZAKON O POTPORAMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA


 

Fran Marović, dipl. ing.
NOVI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

Nevenka Bagarić, dipl. iur.
PROMJENE U MIROVINSKOM OSIGURANJU NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI - NOVI ZAKON O MIROVINSKOM OSIGURANJU


Prilog Zborniku radova je novi Zakon o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14) i Zakon o Inspektoratu rada (Nar. nov., br. 19/14). >