PRAVO EUROPSKE UNIJE I IZMJENE PROPISA

VODNOGA GOSPODARSTVA

 

Zakonom o vodama donesenim 2009. godine (Narodne novine, br.153/09) provedeno je usklađivanje s Direktivom 2000/60/EZ o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama) te s drugim direktivama Europske unije iz područja vodne politike. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne novine, br. 56/13) donesen je, među ostalim, radi daljnjeg potpunog usklađivanja domaćeg zakonodavstva s Okvirnom direktivom o vodama. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva donesen je istodobno sa Zakonom o vodama (Narodne novine, br. 153/09), a novela toga Zakona iz 2013. donesena je radi usklađivanja njegovih odredaba s odredbama novele Zakona o vodama iz 2013., definiranja izvora financiranja vodnih građevina, itd. Zbornik radova Pravo Europske unije i izmjene propisa vodnoga gospodarstva sadrži radove eminentnih stručnjaka iz područja vodnoga gospodarstva, koji na sveobuhvatan način prikazuju područje vodnoga gospodarstva i reforme koje u tom području očekuju Republiku Hrvatsku, što se prije svega odnosi na sektor vodnih usluga, a koje su uvjetovane vodnim direktivama Europske unije.

Pravo Europske unije i izmjene propisa vodnoga gospodarstva

siječanj 2014.
Broj stranica: 277

Cijena: 84,00 kn / 11,15 EUR

IZ SADRŽAJA:

Elizabeta Kos, dipl. ing. agr.
PRIMJENA ZAKONA O VODAMA - USKLAĐIVANJE S PRAVOM EUROPSKE UNIJE

Vladimir Šimić, dipl. iur.
REFORMSKE ODREDBE O VODNIM USLUGAMA U ZAKONU O VODAMA

Đurđica Marasović, dipl. ing. građ.
PRIMJENA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Karmen Cerar, dipl. ing. građ.
USPOSTAVA USLUŽNIH PODRUČJA

 

Tamara Sardelić, dipl. iur.
USKLAĐIVANJE DJELATNOSTI VODNIH USLUGA PREMA ZAKONU O VODAMA

Robert Kartelo, dipl. ing. građ.
APLIKACIJA ZA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE


Zbornik sadrži i urednički pročišćene tekstove dvaju temeljnih propisa u ovom području: Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.