NOVI ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU,

ZAKON O GRADNJI I ZAKON O GRAĐEVINSKOJ

INSPEKCIJI – PREGLED NOVINA I NAČIN PRIMJENE

 

Novim Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji i Zakonom o građevinskoj inspekciji (Nar. nov., br. 153/13) koji su stupili na snagu 1. siječnja 2014. u značajnoj mjeri otklanjaju se nedostaci i prepreke društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske uočene u primjeni dosadašnje pravne regulative ovog složenog pravnog sustava. U Zborniku radova “Novi Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji - pregled novina i način primjene” u izdanju Inženjerskog biroa d.d, Zagreb daje se prikaz stanja i dosadašnje pravne regulative u području prostornog uređenja i gradnje te razloga donošenja i novina koje u područje prostornog uređenja, gradnje i građevinske inspekcije donose navedeni novi zakoni.

Novi Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji – pregled novina i način primjene

siječanj 2014.
Broj stranica: 173

Cijena: 84,00 kn / 11,15 EUR

IZ SADRŽAJA:

Ana Mrak Taritaš, dipl. ing. arh.
- OPĆI PREGLED NOVINA U SUSTAVU PROSTORNOG PLANIRANJA, GRADNJE I GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE
- SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA PREMA NOVOM ZAKONU O PROSTORNOM UREĐENJU


Josip Bienenfeld, dipl. iur.
GRAĐEVINSKE I UPORABNE DOZVOLE PREMA NOVOM ZAKONU O GRADNJI

Davorin Oršanić, dipl. ing. arh.
GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA I KOMUNALNI REDARI PREMA NOVOM ZAKONU O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI

 

Ana-Marija Končić
UPISI U ZEMLJIŠNE KNJIGE U SVJETLU NOVIH PROPISA


PRILOZI:

- CD s tekstom novog Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i Zakona o građevinskoj inspekciji (Nar. nov., br. 153/13)