Marijan Ćurković

KOMENTAR ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU

 

Ulazak Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije imao je neposredan učinak i na reguliranje materije obveznih osiguranja u prometu. Početak pregovora s EU značio je i početak usklađivanja hrvatskih propisa o obveznom osiguranju s propisima EU. Taj put trajao je desetak godina, a završio je 1. srpnja 2013., dakle dana kad su najnovije izmjene i dopune Zakona o obveznim osiguranjima u prometu iz 2005. stupile na snagu. Možemo reći da je hrvatsko pravo obveznih osiguranja u prometu postalo u potpunosti suglasno s pravom EU. Put do toga, započet donošenjem Zakona o obveznim osiguranjima u prometu 2005., u paketu sa Zakonom o osiguranju i u isto vrijeme kad je donesen novi Zakon o obveznim odnosima, nije bio ni lak ni jednostavan. Iako je već Zakon o obveznim osiguranjima u prometu 2005. prihvatio najveći broj rješenja iz EU direktiva, mnoga od tih rješenja zaživjela su tek stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu 2013., dakle 1. srpnja 2013. Osim propisa koji se odnose na usklađivanje s EU pravom obveznih osiguranja u prometu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu iz 2013. donosi i niz novih odredaba kojima mijenja dosadašnje odredbe ili ih dopunjava novim rješenjima. Nažalost, zakonodavac nije iskoristio prigodu i učinio iskorak s ciljem pronalaženja modernijih rješenja. Ostaje stoga nada da će se ipak pristupiti donošenju novoga Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, uz otvaranje stručne rasprave o mogućim najboljim rješenjima.

(Iz Predgovora)

 

 

Komentar Zakona o obveznim osiguranjima u prometu

studeni 2013.
Broj stranica: 261

Cijena: 84,00 kn / 11,15 EUR