NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA -

NOVINE U PRAVNOM OKVIRU

ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG SUSTAVA

 

Hrvatski sabor je 26. travnja 2013. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10) koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. Novelom Zakona prije svega se teži daljnjoj dogradnji moderne i ažurne evidencij o pravnom stanju nekretnina, koja je usklađena s katastarskom evidencijom. Napušta se ručno vođenje zemljišnih knjiga i uvodi vođenje zemljišnih knjiga u elektroničkom obliku. Daljnje novine odnose se na sustav pravnih lijekova, jer se uvodi prigovor o kojemu odlučuje prvostupanjski sud, dok bi o žalbama u zemljišnoknjižnim predmetima odlučivao novi sud - Visoki zemljišnoknjižni sud Republike Hrvatske. Novelom Zakona redefiniraju se instituti osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga, kao i pojedinačni ispravni postupak, a također se unose novine u sustav dostave.
Autorskim radovima u Zborniku radova obuhvaćene su sve novine koje donosi Novela Zakona o zemljišnim knjigama, uz kritički osvrt na pojedina rješenja Novele. Autori su istaknuti stručnjaci zemljišnoknjižnog prava, stoga smo uvjerenja da će ovaj Zbornik biti veoma korisno štivo u svakodnevnoj praksi svih onih koji će primjenjivati Zakon o zemljišnim knjigama ili zatražiti rješenje na svoje konkretno pravno pitanje.

Novela Zakona o zemljišnim knjigama - novine u pravnom okviru zemljišnoknjižnog sustava

svibanj 2013.
Broj stranica: 134

Cijena: 84,00 kn / 11,15 EUR

IZ SADRŽAJA:

Nives Radišić, dipl. iur.
OSNIVANJE I OBNOVA ZEMLJIŠNE KNJIGE PREMA NOVELI ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Damir Kontrec, dipl. iur.
NOVO UREĐENJE PRAVNIH LIJEKOVA (prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. godine)

Đuro Sessa, dipl. iur.
PRAVILA O DOSTAVI U NOVELI ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Damir Kontrec, dipl. iur.
POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK (prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. godine)

 

Ana-Marija Končić
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O POVEZIVANJU ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA I UPISU VLASNIŠTVA POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE - PREDLOŽENE NOVINE

dr. sc. Jadranko Jug
UKNJIŽBA PRAVA VLASNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU, JAVNOM VODNOM DOBRU I ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI

mr. sc. Blaženka Mičević
ULOGA KATASTARSKIH PODATAKA U PRIMJENI ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA