NOVI ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO

IZGRAĐENIM ZGRADAMA

 

Hrvatski sabor je na sjednici od 13. srpnja 2012. donio novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2012., a kojim se u značajnoj mjeri otklanjaju nedostaci (pravne praznine i dvojbe) uočeni praćenjem primjene prije važećeg Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11).
U zborniku radova "Novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama" daje se prikaz instituta ovog Zakona: osnovnih uvjeta za ozakonjenje zgrada, postupka ozakonjenja zgrada (rješenje o izvedenom stanju, zahtjev za donošenje rješenja, postupak i uvjeti donošenja rješenja, komunalni i vodni doprinos, sadržaj rješenja o izvedenom stanju), pravnih posljedica ozakonjenja i propuštanja ozakonjenja zgrade, nadzora nad provedbom Zakona, prijelaznih i završnih pitanja (prekid postupka izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade, propisi i mjere za provedbu Zakona, priznavanje pravnih poslova) te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i nove Uredbe Vlade RH koja je stupila na snagu 6. rujna 2012. (objavljene je u Nar. nov., br. 98/12) kojom se uređuje visina, način obračuna iznosa i uvjeti plaćanja naknade.

Novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

rujan 2012.
Broj stranica: 243

Cijena: 84,00 kn / 11,15 EUR

IZ SADRŽAJA:

Josip Bienenfeld, dipl. iur.
PRIKAZ NOVOG ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Ana Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh.
AKTIVNOSTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U POSTUPKU ZADRŽAVANJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

Filko Cezner, dip. ing. arh.
NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU

Ana Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh.
SPRJEČAVANJE I POSLJEDICE NEZAKONITE GRADNJE PREMA NOVIM PROPISIMA

PRILOZI ZBORNIKU:

1. ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
(Narodne novine, br. 86 od 27. srpnja 2012.)
2. UREDBA O NAKNADI ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU
(Narodne novine, br. 98 od 29. kolovoza 2012.)
3. PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA GRAĐEVINE ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA
(Urednički pročišćeni tekst)
4. ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
(Urednički pročišćeni tekst)