STEČAJNI POSTUPAK - AKTUALNA PITANJA ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE

 

Hrvatski sabor nedavno je donio Zakon o dopuni Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 25/12), kojim je dio potraživanja radnika svrstan u troškove stečajnoga postupka. Prije ove dopune, Stečajni zakon dopunjen je i 2010. godine, kada je uveden skraćeni stečajni postupak, s ciljem eliminacije s tržišta pravnih osoba koje uglavnom postoje “na papiru”, ali svojim postojanjem unose pravnu nesigurnost i povećavaju insolventnost u gospodarstvu Republike Hrvatske. Stečajni zakon (Narodne novine, br. 44/96) izmijenjen je i dopunjen ukupno osam puta, a prije navedenih dopuna iz 2010. i 2012., posljednja značajnija novela ovoga Zakona bila je 2006. godine. Zbornik radova STEČAJNI POSTUPAK - AKTUALNA PITANJA ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE sadrži radove u kojima se obrađuju u posljednje vrijeme ponovno aktualizirana pitanja primjene Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12), kojemu je cilj generalna ovrha imovine dužnika i istodobno i ujednačeno namirenje stečajnih vjerovnika, ukazujući pritom kroz konkretan primjer iz prakse da stečaj ne mora uvijek i neminovno značiti kraj stečajnog dužnika.

Stečajni postupak - aktualna pitanja zakonodavstva i pravne prakse

svibanj 2012.
Broj stranica: 290

Cijena: 84,00 kn / 11,15 EUR

IZ SADRŽAJA:

prof. dr. sc. Mihajlo Dika
SUMARNI ELIMINACIJSKI STEČAJ

Ljiljana Hrastinski Jurčec, dipl. iur.
OSTVARIVANJE RAZLUČNIH PRAVA POVODOM STEČAJA

Nevenka Marković, dipl. iur.
ULOGA STEČAJNOG UPRAVITELJA

Nada Nekić Plevko, dipl. iur.
UTJECAJ OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA NA OVRHU

Nevenka Siladi Rstić, dipl. iur.
PRIJAVLJIVANJE I ISPITIVANJE TRAŽBINA U STEČAJNOM POSTUPKU

Prilog Zborniku:

Desanka Sarvan, dipl. iur.
ZNAČAJ STEČAJNOG POSTUPKA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Damir Barišić, dipl. iur.
DVA STEČAJNA PLANA ZA JEDAN PEVEC D.D. - OD IDEJE DO PROVEDBE STEČAJNIH PLANOVA


- Urednički pročišćeni tekst Stečajnog zakona
(Nar. nov., br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12)
- Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
(Nar. nov., br. 86/08)